Hlavní menu:


Aktuality

24.03.2020, autor: P. Poláček; Š. Smolen, kategorie: Obecné info

Několik novinek


1) V době trvání zákazu volného pohybu osob zatím není možné zajistit hlídání kostelů, a nemůžeme je tedy dosud zpřístupnit. Arciděkanský kostel však bývá přes den otevřen alespoň „k mříži“.

2) Je možné vykonat předvelikonoční zpověď a po ní případně individuálně přistoupit ke svatému přijímání. Na termínu se telefonicky domluvte s knězem. Je třeba zachovávat následující opatření: využít prostorné místo mimo zpovědnici, dodržet dostatečnou vzdálenost a používat roušky.

3) Apoštolská penitenciárie vyhlásila dar mimořádných plnomocných odpustků věřícím postiženým nemocí Covid-19, jakož i zdravotnickým pracovníkům, rodinným příslušníkům a všem, kdo se o ně z jakéhokoli titulu, včetně modlitby, starají. Podmínkou je, aby se v duchu odpoutanosti od jakéhokoli hříchu prostřednictvím sdělovacích prostředků duchovně zúčastnili slavení mše svaté, modlitby svatého růžence, pobožnosti křížové cesty či jiných obřadů, anebo se aspoň pomodlili Věřím v Boha, Otče náš a modlitbu k blahoslavené Panně Marii, obětovali tuto zkoušku v duchu víry v Boha a lásky k bratřím a měli vůli splnit obvyklé podmínky (svátostnou zpověď, přijetí eucharistie a modlitbu na úmysl Svatého otce) ihned, jakmile jim to bude možné. Apoštolská penitenciárie taktéž ochotně za stejných podmínek uděluje plnomocné odpustky u příležitosti současné světové epidemie i těm věřícím, kteří obětují návštěvu Nejsvětější svátosti nebo eucharistickou adoraci nebo alespoň půlhodinovou četbu Písma svatého nebo modlitbu svatého růžence nebo křížové cesty nebo korunky Božího milosrdenství, aby vyprosili u Všemohoucího Boha ukončení epidemie, úlevu pro ty, kdo jí jsou postiženi, a věčnou spásu těm, které Pán povolal k sobě.

4) Na internetu je v době nynější krize zdarma přístupný Katolický týdeník.

Vaši

otec Pavol (326 324 115)

otec Štěpán (602 887 143)

21.03.2020, autor: P. Poláček; Š. Smolen, kategorie: Ohlášky

Ohlášky z neděle 22. 3. 2020

4. neděle postní - Laetare

Ke stažení: 4. neděle postní , 162 kB

18.03.2020, autor: P. Poláček; Š. Smolen, kategorie: Od našich pastýřů

Farníkům


Milí farníci,

nesmíme nyní konat veřejné mše svaté ani podnikat pastorační aktivity (mimo svátost smíření a svátost pomazání nemocných v případě nouze), avšak pamatujeme na vás v modlitbě, při soukromé adoraci i při mši svaté - ta byla v úterý sloužena za celou farnost, zítra na svatého Josefa pak bude za nemocné a zdravotníky. V pátek se za vás budeme přimlouvat při křížové cestě. Jakmile budeme smět otevřít kostely alespoň k individuální modlitbě, učiníme tak.

Je dobré být informováni o nových opatřeních a brát je vážně, zároveň však sami sobě i vám připomínáme, že není křesťanovým úkolem adorovat koronavirus, ale Krista. Kéž na jednu minutu věnovanou zprávám připadne deset minut věnovaných Pánu, abychom byli rozdavateli pokoje, nikoliv šiřiteli panik.

Můžete se například připojit k právě začínající novéně - devítidenní modlitbě k ochraně naší vlasti před epidemií - nebo ke každovečerní modlitbě růžence, jež se na tentýž úmysl koná vždy ve 20:00.

Pokud by někdo ve vašich řadách zatím neměl roušku a neznal způsob, jak si ji obstarat, rádi ji - dokud budeme mít - přivezeme.

Pán ať vám žehná

Vaši kněží

otec Pavol
otec Štěpán
18. 3. 2020

17.03.2020, kategorie: Obecné info

Čas karantény

16.3. až (zatím) 1.4. 2020 6:00

1. Všechny kostely jsou uzavřeny.
2. Návštěva nemocných se koná pouze v nebezpečí smrti.
3. Zde je Pastýřský list litoměřického biskupa: Pastýřský list z 16.3.2020

16.03.2020, kategorie: Obecné info
UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

V době trvání zákazu volného pohybu osob od pondělí 16. 3. 2020 do úterý 24. 3. 2020 se z rozhodnutí litoměřického biskupa „v celé diecézi ruší jakékoliv bohoslužby a jakákoliv jiná pastorační setkání a shromáždění“.

Kněží nadále v nutných případech vysluhují svátost smíření a svátost pomazání nemocných.

Platnost „Opatření k nouzovému stavu ve farnosti Mladá Boleslav“ z 13. 3. se tedy prozatím pozastavuje.

Organizační pokyny vydávané naším biskupem lze sledovat na www.dltm.cz.

14.03.2020, kategorie: Obecné info

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

Takto se můžete sami nebo s rodinou v neděli pomodlit. Viz webové stránky diecéze. Kostel bude k tiché adoraci otevřený po celou neděli a v určených časech zde lze přijmout Eucharistii.

11.03.2020, autor: P. Poláček; Š. Smolen, kategorie: Obecné info

Opatření k nouzovému stavu

!aktualizováno 16.3. ráno! Platnost těchto opatření se v době trvání zákazu volného pohybu osob (tj. zatím do 24. 3.) pozastavuje.

Ke stažení: opatření k nouzovému stavu, 156 kB

16.02.2020, autor: M. Mareš, foto R. Fiedler, kategorie: Fotogalerie
Farní ples

Farní ples

24.01.2020, autor: Ivo Mladenov, kategorie: Obecné info

Přihláška na farní tábor 2020

Voděrady 8. - 15.8. 2020

Letos je opět možné se přihlásit na farní tábor, který se bude konat pod záštitou spolku Paškal od 08.-15.08.2020. Přihlášky je možné si vyzvednout na faře, případně v zákristii nebo zde v příloze a odevzdat vyplněné nejpozději do 31.3.2020 (termín opraven).

Ke stažení: zavazna-prihlaska_2020.pdf, 193 kB

17.01.2020, autor: M. Mareš, foto J. Míšková a J. Bittnerová, kategorie: Farní Charita
Tříkrálová sbírka - výsledek

Tříkrálová sbírka - výsledek

22.11.2019, kategorie: Obecné info
Život farnosti Mladá Boleslav

Život farnosti Mladá Boleslav

V příloze je brožura obsahující základní informace o bohoslužbách,společenstvích, hodinách náboženství a dalších činnostech v naší farnosti.

Ke stažení: Život farnosti Mladá Boleslav, 504 kB

» Všechny články

Nejbližší události

Dnes

29.03.2020 [neděle], kategorie: Jednorázové

V. NEDĚLE POSTNÍ - Iudica

Začíná letní čas!!!

Doporučuje se sledovat nedělní mši sv.:
na TV Noe v 10:30 a 18:00 resp. na Radio Proglas v 9:00 a 19:30
nebo vykonat domácí bohoslužbu slova.

Příští měsíc

05.04.2020 [neděle], kategorie: Jednorázové

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

Začátek Svatého týdne

Doporučuje se sledovat nedělní mši sv.:
na ČT2 v 10:00 nebo na TV Noe v 10:00 (z Vatikánu) a 18:00
resp. na Radio Proglas v 9:00 a 19:30
nebo vykonat domácí bohoslužbu slova.

» Události tohoto měsíceBiblický citát na dnešní den
Otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven. / I will open the graves and bring you out. Ez 37:13 (Ez 37,13)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |