Hlavní menu:


Podmenu:Výuka náboženství

Rozpis výuky náboženství ve školním roce 2017/2018:


    ZŠ:
  • 1.-2. třída a ev. další - úterý 18:15 - na faře - katechetka Olga Valachová
  • 0.-2. třída - středa 16:00 - na faře - katechetka Magda Nešlehová
  • 3. třída a příprava k 1. sv. přijímání - středa 16:00 - na faře - P. Pavol Poláček
  • 4.až 6. třída - středa 16:00 - na faře - P. Štěpán Smolen
  • 6.-7. (ev. 8.-9.) třída - čtvrtek 15:30 - na faře - P. Štěpán Smolen
  • 8.-9. (ev. 6.-7.) třída - pátek 15:00 - na faře - P. Štěpán Smolen

  • SŠ a 9. třída:
  • SŠ a 9. třída - pátek 18:45 - na faře - P. Štěpán Smolen

-->

Přihlášky:

Přihlásit se (své dítě) k výuce náboženství je možné na faře nebo v sakristii po každé mši svaté, kde vám budou poskytnuty další informace.


Biblický citát na dnešní den
Milosrdenství chci, a ne oběť. (Mt 9,13)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |