Hlavní menu:


Podmenu:Aktivity

Pastorační aktivity naší farnosti se dají rozdělit do několika kategorií:

  • Duchovní péče - především udílení svátostí a přípravy na ně,
  • Různá společenství,
  • Vyučování náboženství - křesťanské etiky,
  • Práce s mládeží a ministranty.


Biblický citát na dnešní den
K tobě, Bože, se obracejí mé oči. (Ž 141,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |