Hlavní menu:


Podmenu:Farnost Chotětov

Bohoslužby

Bohuslužby se konají vždy 1. neděli v měsíci ve 14:00 v kostele sv. Prokopa.

Kontakt

Správu zajišťuje fara v Mladé Boleslavi - kontakt.

Historie

Kostel sv. Prokopa

Kostel byl vystavěn v gotickém stylu, někdy okolo roku 1546 na místě starší církevní stavby. V roce 1773 byl kostel barokně přestavěn. Budova je obdélná, jednolodní s průčelní věží a s oratoří z roku 1621. Věž kostela je hranolová, dole hladká a na vrchu členěna rámy, na vrcholu cibule. Okna jsou ve tvaru půlkruhu. Loď je plochostropá, se zděnou kruchtou. V presbytáři je žebrová klenba. Zařízení je rokokové z roku 1773. Dominantou je hlavní oltář, který je portálový sloupový s kopií sázavského obrazu sv. Prokopa. Na stranách dvojice bust sv. Václava a sv. Víta. Na kredenčním oltáříčku je obrázek sv. Anny v rokokovém rámečku. Dále jsou v kostelu dva boční oltáře, rámové s anděly a s obrazem Snímání s kříže a sv. Jana Nepomuckého. Kazatelna je zdobena reliéfy Čtyř evangelistů. Dále je v kostele prosklený rokokový oltáříček s gotickým krucifixem. Na zdi nad vchodem do sakristie je obraz Bolestné Panny Marie v barokním rámu s medailóny z 18. století. Lavice v kostele jsou vyřezávané v barokním stylu z počátku 18. století. Křtitelnice pochází z roku 1531. Vedle kostela je kaplička se studánkou z roku 1819.

K 1. prosinci 2008 byla farnost přidružena pod správu z farnosti Mladá Boleslav.

Odkazy


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |