Hlavní menu:


Podmenu:Farnost Horky nad Jizerou

Aktuality

  • rok 2009 - 3. etapa opravy věže kostela.
  • prosinec 2008 - ukončení 2. etapy opravy věže kostela.
  • rok 2008 - zahájení 2. etapy opravy věže kostela.
  • listopad 2007 - zahájení opravy střešní krytiny na věži kostela.
  • 8. května 2007 - primice P. Radima Vondráčka, rodáka z blízkého okolí, krátký článek o této radostné události.
  • květen 2007 - brigáda a generální úklid kostela

Bohoslužby

Bohuslužby se v současné době nekonají.

Kontakt

Správu zajišťuje fara v Mladé Boleslavi - kontakt.

Historie

Kostel sv. Mikuláše

První zpráva o kostele nad brodem přes Jizeru pochází z roku 1357. Kostel však již tehdy stával na horeckém břehu Jizery a dá se předpokládat, že zprvu dřevěná stavba byla farním kostelem pro blízké okolí. Vyvýšené místo nad řekou skýtalo vhodnou polohu pro obě dominanty - tvrz a kostel, v jejichž blízkosti se postupně rozrůstala po obou stranách Jizery poddanská ves. Až do 18. století však o nich nemáme podrobné zprávy.

Současný kostel sv. Mikuláše v Horkách nad Jizerou je výsledkem velkolepého záměru podle něhož byla mezi lety 1723 - 1738 provedena na původním místě, s využitím některých zachovalých, starších částí staveb, prakticky nová stavba zámku a kostela. Stavbu v letech 1723 - 1725 prováděl mladoboleslavský stavitel italského původu Mikuláš Rossi. Ze zachovalé smlouvy se dozvídáme celkový náklad stavby (10 357 zl.) a jména dalších řemeslníků a umělců. Vedle tesařů z Benátek a Lysé a klempíře z Mladé Boleslavi se na umělecké výzdobě kostela podílel autor řady soch na pražském Karlově mostě Matyáš Braun.

Kolem kostela se nachází starý hřbitov, na němž se pohřbívalo do roku 1874.Farní kaple Narození Páně

Pozdně barokní kapli Narození Páně dal postavit v roce 1762 místní farář František Rüppel. Nachází se u paty schodiště vedoucího k zámku. Kaple byla opravena v roce 1991.

Odkazy


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |