Hlavní menu:


1. týden adventní

03.12.2007, kategorie: Duchovní
Liturgické texty a malá zamyšlení...

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 3. 12.


Iz 4,2-6
Mt 8,5-11


Komentář:
Mt 8,5-11
Bůh chce spasit každého (i toho, kterého zrovna nemusím, kterou nemám zrovna rád). Máš-li kolem sebe někoho takového, modli se za něj, za povzbuzení pro její život, za jeho poznání Krista či za její růst ve víře.


ÚTERÝ 4. 12.


Iz 11,1-10
Lk 10,21-24


Komentář:
Lk 10,21-24
Vše je mi dáno od mého Otce. To nemá být jen Ježíšovou zkušeností, ale i mou. Vnímej tak dnešní den a se vším, co přinese, se snaž naložit jako s Božím darem.


STŘEDA 5. 12.


Iz 25,6-10a
Mt 15,29-37


Komentář:
Mt 15,29-37
Přidej se k zástupům přicházejícím za Ježíšem, k lidem nemocným a postiženým, které měly s sebou. Naslouchej svému Pánu a předlož mu v modlitbě to, co potřebuje uzdravit.


ČTVRTEK 6. 12.


Iz 26,1-6
Mt 7,21.24-27


Komentář:
Mt 7,21.24-27
Jak a v čem mám dnes naplnit vůli nebeského Otce?


PÁTEK 7. 12.


Iz 29,17-24
Mt 9,27-31


Komentář:
Mt 9,27-31
Věříš, že má Ježíš takovou moc? Že tě může uzdravit, vyvést z dlouhodobého zajetí hříchu, z moci tmy..., že může proměnit tvůj život?


SOBOTA 8. 12. Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu


Ef 1,3-6.11-12
Lk 1, 26-38


Komentář:
Lk 1, 26-38
U Boha není nic nemožného. Je to opravdu tak. Je to opravdu tak i pro mne osobně? Mám odvahu Pánu věřit, nechat se jím vést, pokorně přijímat jeho vedení a korekce?


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |