Hlavní menu:


2. týden adventní

10.12.2007, kategorie: Duchovní
Liturgické texty a malá zamyšlení...

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 10. 12.
Iz 35,1-10
Lk 5,17-26

Komentář:
Lk 5,17-26
Jak veliká je to věc - odpuštění hříchů -, kterou mi Ježíš nabízí! Uvědomuji si její velikost, neberu ji na lehkou váhu, automaticky, samozřejmě? Jsem za ni vděčný(á)?

ÚTERÝ 11. 12.
Iz 40,1-11
Mt 18,12-14

Komentář:
Mt 18,12-14
I když jsem ztracen(a) ve svém hříchu, Ježíš mě neustále hledá. Nechám se nalézt, nebo chci dále setrvávat v zajetí svého hříchu?

STŘEDA 12. 12.
Iz 40,25-31
Mt 11,28-30

Komentář:
Mt 11,28-30
Spočiň v dnešní chvíli modlitby u Ježíše; tak jako dítě na matčině klíně v tichosti přebývej v jeho náruči, naslouchej mu a nechej promlouvat své srdce.

ČTVRTEK 13. 12.
Iz 41,13-20
Mt 11,11-15

Komentář:
Mt 11,11-15
Blíží se čas narození našeho Spasitele - čas naší spásy. Jsem na to připraven(a)? Jsem ochoten (ochotna) mu naslouchat? A naslouchám?

PÁTEK 14. 12.
Iz 48,17-19
Mt 11,16-19

Komentář:
Mt 11,16-19
Vím, co chci ve svém životě? Nenechávám se vést jen svými náladami, druhými lidmi, tím, co se má, co je moderní, o čem se mluví?

SOBOTA 15. 12.
Sir 48,1-4.9-11
Mt 17,10-13

Komentář:
Mt 17,10-13
Nehoním se ve svém životě jen za novými duchovními zážitky, za novou knihou od známé duchovní autority, za novými zjeveními, ...? Znám a poznávám víc a víc toho, který jediný je mým Pánem a může mne zachránit?


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |