Hlavní menu:


2. týden v mezidobí

21.01.2008, kategorie: Duchovní
Liturgické texty a malá zamyšlení...

PONDĚLÍ 21. 1.
1 Sam 15,16-23
Mk 2,18-22
Komentář:
Mk 2,18-22
Jsem otevřený novým věcem? Jsem otevřená pro nové (mladé) lidi - bratry a sestry - v mé farnosti? Jsem otevřený(á) pro to, aby do mého života znovu promluvilo Boží slovo a proměňovalo mne?


ÚTERÝ 22. 1.
1 Sam 16,1-13
Mk 2,23-28
Komentář:
Mk 2,23-28
Nezapomínám - pro důsledné dodržování Božích přikázání (a nevoli vůči těm, kdo tak nečiní) - na to, že nad přikázáními je vždy Boží láska, která nejprve chce člověka uchvátit a nadchnout a pak jej teprve dovést k následování a k dodržování přikázání?


STŘEDA 23. 1.
1 Sam 17,32-33.37.40-51
Mk 3,1-6
Komentář:
Mk 3,1-6
Kde v mém životě (v čem) mi hrozí zatvrzelost srdce? Mám odvahu si to přiznat? A (s Boží pomocí) to změnit?


ČTVRTEK 24. 1.
1 Sam 18,6-9; 19,1-7
Mk 3,7-12
Komentář:
Mk 3,7-12
Je pro mne také tak důležité slyšet Ježíše, slyšet Slovo Boží? A nejen slyšet, ale také uvádět to slovo v život?


PÁTEK 25. 1. Svátek Obrácení
Sk 22,3-16
Mk 16,15-18
Komentář:
Sk 22,3-16
Pavel se dívá zpět na celý svůj život. Podívám-li se zpět já, co mohu vidět? Za co mohu být vděčný(á), co mám změnit, v čem vytrvat, s kým se smířit?


SOBOTA 26. 1.
2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27
Mk 3,20-21
Komentář:
Mk 3,20-21
Ježíš - cele vydaný své službě - může být pohoršením i pro mne, protože mne konfrontuje s mou nevydaností, s mojí leností, s mou neochotou opustit svůj hřích, .


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |