Hlavní menu:


29. týden v mezidobí

22.10.2007, kategorie: Duchovní
Liturgické texty a malá zamyšlení...

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 22. 10.

Řím 4,20-25
Lk 12,13-21

Komentář:
Řím 4,20-25
Důvěra, pevné přesvědčení o tom, že Bůh jedná v mém životě, že mne slyší, že se mnou počítá, že naplní svá zaslíbení, že mne přijme do svého království - to je postoj Abrahamův a má být i můj.

ÚTERÝ 23. 10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21
Lk 12,35-38

Komentář:
Řím 5,12.15b.17-19.20b-21
V hojnosti dostávají milost a ospravedlnění - toto slovo má pro mne být povzbuzením a provázet mne v dnešním dni v boji s mými starostmi, s pokušením, s vlastními slabostmi.

STŘEDA 24. 10.

Řím 6,12-18
Lk 12,39-48

Komentář:
Řím 6,12-18
Rozhodnutí pro Boha (a vysvobození z otroctví hříchu) se již událo (při křtu) a děje se stále znova (při obnově křtu, při slavení svátosti smíření.). Toto rozhodnutí si mám dnes znovu připomenout, znovu je potvrdit a dát své údy Bohu jako nástroje ke konání spravedlnosti.

ČTVRTEK 25. 10

Řím 6,19-23
Lk 12,49-53

Komentář:
Řím 6,19-23
Dar Boží však je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Chval Boha za tento dar a v poslušnosti naslouchej svému Pánu, co ti dnes chce říci.

PÁTEK 26. 10.

Řím 7,18-25a
Lk 12,54-59

Komentář:
Řím 7,18-25a
I já to znám. Jsem hříšný(á), dělám to, co nechci, stávám se znovu zajatcem zákona hříchu. Ale Bůh znovu a znovu vysvobozuje. A možná je pro mne ten čas příhodný právě teď!

SOBOTA 27. 10

Řím 8,1-11
Lk 13,1-9

Komentář:
Řím 8,1-11
Mohu dnes znovu prosit o dar Kristova Ducha, aby mne probouzel k životu, abych v jeho síle žil jako člověk patřící Bohu.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |