Hlavní menu:


3. týden adventní

17.12.2007, autor: Václav Novák, kategorie: Duchovní

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 17. 12.
Gn 49,1a.2.8-10
Mt 1,1-17

Komentář:
Mt 1,1-17
Jsem zván(a) k modlitbě za své předky: k děkování za to, co jsem od nich dostal(a) a zdědil(a); a také k prosbě za ně, za odpuštění jejich hříchů a nedokonalostí, za urovnání věcí nedořešených v jejich životě, vztazích.

ÚTERÝ 18. 12.
Jer 23,5-8
Mt 1,18-24

Komentář:
Mt 1,18-24
Bůh s námi - co víc bychom si mohli přát? Uvědomuj si v dnešním dni, že Ježíš - Emanuel - je opravdu s tebou - i tam, kde jej obyčejně nevnímáš, ve všem tvém konání.

STŘEDA 19. 12.
Sd 13,2-7.24-25a
Lk 1,5-25

Komentář:
Lk 1,5-25
Bůh jedná jinak, než jaké jsou naše lidské předpoklady a myšlení. Děkuj za chvíle, kdy v tvém životě Bůh něco velikého udělal, proměnil a/nebo pros za vysvobození - proměnění svého trápení - vždyť u Boha není nic nemožného, budeme číst v zítřejším pokračování úryvku.

ČTVRTEK 20. 12.
Iz 7,10-14
Lk 1,26-38

Komentář:
Lk 1,26-38
Vezmi dnes celý svůj život, situaci, stav a okolnosti, ve kterých se nalézáš. Všechno to zahrň do své modlitby odevzdání se Bohu: Jsem služebnice/služebník Páně.

PÁTEK 21. 12.
Pís 2,8-14
Lk 1,39-45

Komentář:
Lk 1,39-45
Koho mohu v tomto adventním čase potěšit či navštívit? Komu mohu předat radost z Kristova přebývání v mém srdci, v mém životě?

SOBOTA 22. 12.
1 Sam 1,24-28
Lk 1,46-56

Komentář:
Lk 1,46-56
Pomodli se (znovu) tento chvalozpěv jako vyjádření svého odevzdání se Pánu, jako vyjádření tvé závislosti na jeho lásce a milosti (nejen) v dnešním dni.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |