Hlavní menu:


30. týden v mezidobí

29.10.2007, kategorie: Duchovní
Liturgické texty a malá zamyšlení...

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 29. 10.

Řím 8,12-17
Lk 13,10-17

Komentář:
Řím 8,12-17
Nemusím otročit svému hříchu, jsem Boží syn, Boží dcera a dostal(a) jsem Ducha, který mne vede, pomáhá mi a utvrzuje mne.

ÚTERÝ 30. 10.

Řím 8,18-25
Lk 13,18-21

Komentář:
Řím 8,18-25
V co (v koho) vkládám svoji naději (s pohledem na dnešní den a vše, co mne v něm čeká)?

STŘEDA 31. 10.

Řím 8,26-30
Lk 13,22-30

Komentář:
Řím 8,26-30
Všechny své životní okolnosti mohu vnímat jako situace, v kterých je mi Bůh nablízku a dokáže je využít a proměnit k něčemu dobrému.

ČTVRTEK 1. 11. Slavnost Všech svatých

1 Jan 3,1-3
Mt 5,1-12a

Komentář:
1 Jan 3,1-3
"Už teď jsme Boží děti!" Úžasné Boží rozhodnutí, vyvolení za jeho syna, jeho dceru! Mohu děkovat za všechny své "sourozence", kteří mě už předešli na cestě k němu, a prosit Pána (a je o přímluvu), abych na této cestě vytrval(a).

PÁTEK 2. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Řím 5,5-11
Lk 23,33.39-43

Komentář:
Lk 23,33.39-43
V kom dnes mohu vidět Ježíše, který potřebuje posloužit?

SOBOTA 3. 11.

Řím 11,1-2a.11-12.25-29
Lk 14,1.7-11

Komentář:
Řím 11,1-2a.11-12.25-29
Pavlovi leží na srdci jeho národ, který neuvěřil v Ježíše Krista. Po jeho vzoru mohu i já prosit za svůj národ, aby i v naší zemi další lidé nacházeli Ježíše jako svého Pána a Spasitele.


Biblický citát na dnešní den
Kdo ke mně přijde, toho neodmítnu. (J 6,35)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |