Hlavní menu:


31. týden v mezidobí

05.11.2007, kategorie: Duchovní
Liturgické texty a malá zamyšlení...

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 5. 11.

Řím 11,29-36
Lk 14,12-14

Komentář:
Řím 11,29-36
Pevně mohu počítat s tím a stavět na tom, že si mne Bůh povolal a že mne obdaroval. Neodvolatelně. A tak v jeho síle, s jeho požehnáním, mohu jako jeho dítě jít dnešním dnem a být jeho služebníkem, jeho služebnicí, jeho poslem, jeho obrazem.

ÚTERÝ úterý 6. 11.

Řím 12,5-16a
Lk 14,15-24

Komentář:
Řím 12,5-16a
Pavlův seznam "zásad správného jednání" v druhé části úryvku je pro tebe dnes výzvou. Vyber si jednu z těchto zásad a zkus ji v dnešním dni uskutečňovat ve svém jednání.

STŘEDA 7. 11.

Řím 13,8-10
Lk 14,25-33

Komentář:
Řím 13,8-10
Komu ve svém okolí bych měl(a) projevit svoji lásku. Kdo na ni čeká, kdo ji potřebuje...?

ČTVRTEK 8. 11.

Řím 14,7-12
Lk 15,1-10

Komentář:
Řím 14,7-12
Patříme Pánu a žijeme ne sami pro sebe, ale ve společenství jeho církve. Máme přijímat druhé v jejich jinakosti s úctou a respektem a usilovat o jednotu s nimi.

PÁTEK 9. 11. Svátek Posvěcení lateránské baziliky

1 Kor 3,9c-11.16-17
Jan 2,13-22

Komentář:
1 Kor 3,9c-11.16-17
Čím přispívám k budování církve (činem, slovem, modlitbou...)? Pros o požehnání, aby základem všeho tvého konání byl opravdu Ježíš Kristus. Nebo pros o prohloubení milosti, která ti byla dána, a o hlubší poznání tvého místa či úkolu na Boží stavbě.

SOBOTA 10. 11.

Řím 16,3-9.16.22-27
Lk 16,9-15

Komentář:
Řím 16,3-9.16.22-27
Na základě dnešního úryvku mohu v modlitbě "vzpomínat" na svoje blízké: na ty, s kterými jsem se v poslední době setkal; na ty, s kterými mě něco spojuje nebo rozděluje. A prosit o požehnání pro ně a pro jejich službu.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |