Hlavní menu:


32. týden v mezidobí

12.11.2007, kategorie: Duchovní
Liturgické texty a malá zamyšlení...

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 12. 11

Mdr 1,1-7
Lk 17,1-6


Komentář:
Mdr 1,1-7
Hledat moudrost ve svém životě a žít moudře. Snažím se o to? Prosím za to?

ÚTERÝ 13. 11. Památka sv. Anežky České

Kol 3,12-17
Mt 25,31-46


Komentář:
Kol 3,12-17
Život s Kristem se má přibližovat všem zde uváděným nárokům, které jsou všechny rozvinutím lásky. Na který z nich se dnes zaměřím, v čem potřebuji růst?

STŘEDA 14. 11.

Mdr 6,1-11
Lk 17,11-19


Komentář:
Mdr 6,1-11
Jsem v té oblasti svého života, kde vykonávám nějakou moc (postavení v práci, doma v rodině, v nějakém spolku, společenství), služebníkem jeho královské důstojnosti?

ČTVRTEK 15. 11

Mdr 7,22 - 8,1
Lk 17,20-25


Komentář:
Mdr 7,22 - 8,1
Pros o moudrost (o jednu ze zde vyjmenovaných charakteristik) pro život věrný tomu povolání, kterého se ti dostalo (Ef 4,1-2).

PÁTEK 16. 11.

Mdr 13,1-9
Lk 17,26-37


Komentář:
Mdr 13,1-9
Zkus se dnes na chvíli zastavit tam, kde můžeš vidět kousky krásy Božího stvoření (možná tam, kde obyčejně jen tak projdeš bez povšimnutí), a děkuj za to vše Pánu.

SOBOTA 17. 11.

Mdr 18,14-16; 19,6-9
Lk 18,1-8


Komentář:
Mdr 18,14-16; 19,6-9
Vžij se do role beránka či ovečky, pasoucí se, poskakující radostí a chválící svého Pána a Zachránce za vše, co pro tebe vykonal a koná.


Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |