Hlavní menu:


33. týden v mezidobí

19.11.2007, kategorie: Duchovní
Liturgické texty a malá zamyšlení...

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 19. 11.

1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64
Lk 18,35-43

Komentář:
1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64
Je možná těžší (určitě jiné v nárocích) obstát jako Bohu patřící v dobách příznivých než v dobách pronásledování. Oslavuji svého Pána? Neklaním se jiným bohům? Neotročím majetku, lidem, svému zdraví, kvalitnímu životu,...?

ÚTERÝ 20. 11.

2 Mak 6,18-31
Lk 19,1-10

Komentář:
2 Mak 6,18-31
Pros (a nejen dnes) za ty, kteří jsou pro svoji víru pronásledováni, mučeni, vězněni. Není to naše zásluha, že se nám vede tak dobře.

STŘEDA 21. 11.

2 Mak 7,1.20-31
Lk 19,11-28

Komentář:
2 Mak 7,1.20-31
Naděje na věčný život je tím, co dává odvahu matce i jejím synům tváří v tvář smrti. Upínám i já svou naději k věčnému životu u našeho Pána (byť mé starosti a problémy jsou jistě mnohem menší), nebo mám své naděje jinde?

ČTVRTEK 22. 11.

1 Mak 2,15-29
Lk 19,41-44

Komentář:
1 Mak 2,15-29
Někdy je namístě nebát se či odložit svou pohodlnost a pozvednout (třeba jako první) svůj hlas proti nespravedlnosti či bezpráví a pomoci tak i druhým kolem sebe k odvaze věci měnit, k vyjádření se, k uvědomění si vlastní zodpovědnosti. Umím to?

PÁTEK 23. 11.

1 Mak 4,36-37.52-59
Lk 19,45-48

Komentář:
1 Mak 4,36-37.52-59
Po vítězství nezapomínají Židé na díkůvzdání a zásluhy, jež (po právu) připisují Bohu. Jednám podobně, nebo znám při modlitbě především prosby?

SOBOTA 24. 11.

1 Mak 6,1-13
Lk 20,27-40

Komentář:
1 Mak 6,1-13
Člověk žijící bez Boha, mající své vlastní plány, stavící se proti Bohu - tak žil Antioch. Jak je to s mými plány, s mým životem? A zkus dohlédnout dál za okamžitou odpověď: Já žiji jinak, já patřím Pánu - hlouběji do různých oblastí svého života.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |