Hlavní menu:


34. týden v mezidobí

26.11.2007, kategorie: Duchovní
Liturgické texty a malá zamyšlení...

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 26. 11.

Dan 1,1-6.8-20
Lk 21,1-4

Komentář:
Lk 21,1-4
Spolehnout se zcela na Boha, být na něm závislý, nezajišťovat se... je výzvou dnešního evangelia. Kde se ve svém životě spoléhám (jen) na sebe, na druhé či na svůj majetek, na své schopnosti...?

ÚTERÝ 27. 11.

Dan 2, 31-45
Lk 21,5-11

Komentář:
Lk 21,5-11
Nespoléhat se na věci vnější, netěšit se stálostí a jistotou velikých staveb..., ale trpělivě růst ve víře a jedině v Hospodina vkládat svoji naději a jistotu.

STŘEDA 28. 11.

Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28
Lk 21,12-19

Komentář:
Lk 21,12-19
Být spojen s Bohem, být na něj napojen svou živou vírou, celým svým životem... je zapotřebí (nejen) v čase pronásledování a zkoušek.

ČTVRTEK 29. 11.

Dan 6,12-28
Lk 21,20-28

Komentář:
Lk 21,20-28
Všemožné katastrofy a neštěstí, jichž jsou často plné noviny a televize, nás nemají vést k beznaději a odvádět nás od spoléhání se na Boha. Naopak nás mají přivádět k ještě pevnějšímu spojení s ním v modlitbě a k opravdovému životu z víry.

PÁTEK 30. 11. - svátek sv. Ondřeje

Řím 10,9-18
Mt 4,18-22

Komentář:
Řím 10,9-18
"Víra je ... z hlásání." Nestačí tedy vydávat svědectví o Kristu svým životem, v pravý čas jsme zváni k citlivému hlásání, k vydání svědectví slovem. Nemám nablízku někoho, kdo mé svědectví potřebuje? Nebo mám prosit Pána o odvahu, moudrost a pravdivost, až taková situace nastane?

SOBOTA 1. 12.

Dan 7,15-27
Lk 21,34-36

Komentář:
Lk 21,34-36
Žít věrně každý (obyčejný) den v očekávání Božího království s důvěrou v Ježíše, v jeho slova. Opravdu je znám? Vím, kam mne vede, k čemu mě dnes zve?


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |