Hlavní menu:


Adventní výzva2

18.12.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
Rovněž chlapci z naší farnosti nás v adventu oslovují

Jan, z Boží vůle ministrant Krista Ježíše, a bratři Martin, Přemek, Dominik, Mirek a Vojtěch Božímu lidu v Ml. Boleslavi:

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho. Bratři sestry vím, že máte mnoho nepřátel jen kvůli Kristu, ale milujte své nepřátele už jen proto, že v každém z nás je Boží světlo. Zůstaňte věrni své víře v jednotě s celou farní rodinou. Společně ve svých rodinách se modlete ráno i večer. Choďte ve šlépějích svatých apoštolů, přesvědčivě lidem přibližujte křesťanství a šiřte evangelium. Ať se vaše víra projeví radostným a veselým zpíváním při mši svaté. V Duchu svatém se za vás přimlouváme. Milost s vámi.

Amen.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |