Hlavní menu:


Ateismus v Čechách

24.06.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Křesťanská akademie
Poslední přednáška letního semestru Křesťanské akademie

Dle statistiky posledního sčítání lidu v r. 2001 se ke křesťanství přihlásilo 32,1% obyvatel. S naší, římskokatolickou církví, se dle sčítání identifikovalo 2 740 780 osob, tedy 26,8% obyvatel.
Další z církví, které se v MB účastní programu Křesťanské akadmie, jsou Českobratrská církev evangelická (1,1%), Církev československá husitská (1,0%), Církev bratrská (0,1%) a Jednota bratrská (0,03%). Uvedená čísla nezrcadlí aktivně věřící, vypovídají pouze o tom, jak byly při sčítání lidu vyplněny dotazníky. Zajímavostí je téměř čtyřnásobný nárůst osob, hlásících se k Církvi bratrské, mezi roky 1991 a 2001.
Od doby národního obrození je v Čechách rozšířen antiinstitucionalismus a antiklerikalismus. Rity náboženství byly součástí komunistického kultu (mauzoleum, předepsané svátky, průvody v čele s předepsanými vlajkami a podobiznami, nedotknutelné posvátné spisy), objevují se v uctívání zpěváků a sportovců, vznikají hřbitovy domácích mazlíčků, křtí se už téměř cokoliv... Častou pozicí je náboženství vlastního já, zachraňování sama sebe. Došlo k významnému posunu od veřejné k individuální spiritualitě, a to nejen za komunismu, ale též v posledních letech. V době ohromného technického rozvoje komunikační techniky stále více přibývá osamělých. Významně narůstá počet příznivců nových církví a alternativních duchovních směrů. Protipólem je rozmach církevních fundamentalistů. Např. v USA mizí dřívější mohutný liberální střed, dochází k rozdělení na fundamentalisty a vlažné, případně ateisty. Dle P. Halíka nejsou Češi ani tolik přesvědčení ateisté, ale spíše ignoranti. Americký aktivní přístup, důraz na osobní vztah k Bohu a osobní obrácení vychází ze dvou mohutných vln christianizace (1740-1750 a 1830-1840). Podobnou zkušenost církve v Evropě nemají - pro jejich chování lze někdy použít příměr "líné firmy". Pozitivní skutečností jsou rozvíjející se nová duchovní střediska - a to i v naší církvi, která kladou důraz na posílení osobní zbožnosti. Dělníků je málo a žeň je hojná. Příští statistické sčítání bude jistě činností těchto středisek již pozitivně ovlivněno.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |