Hlavní menu:


Biblická hodina

12.02.2009, autor: Jiří Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí
11.2.2009

Mk 2, 1-12
Zdůrazňuje se zde uzdravení na základě víry. Ježíš projevuje svou moc , aby ostatní pochopili, že má moc i odpouštět hříchy. Pro nás je nutno si uvědomit, že je stále stejný; má tedy smysl prosit např. o uzdravení konkrétního člověka, to stále funguje. Též srv. Katechismus kat. církve (dále KKC), 1503-1510.
Žid 4, 1-11
Zde se prolíná pojem Božího odpočinutí ve 3 rovinách: zaslíbená země (pozemská představa), 7. den po stvoření, zaslíbení věčného života. Též srv. žalm 95 (94), 7b-11; KKC, 1503-1510.
* * *
Bylo dohodnuto, že začneme se soustavným čtením Písma svatého, rozvrženého po týdnech (celkem 365 týdnů). Každý týden si přečteme doma úryvek ze SZ (1,5 až 2 stránky) a NZ (přes půl stránky), kromě toho většinou 1 žalm a několik veršů z Přísloví. Do každé Bibl. hodiny tedy připadají texty na 2 týdny. Tam už text číst nebudeme, ale budeme se soustředit na vysvětlování obtížnějších částí.
Pro informaci přikládám rozpis na prvních 48 týdnů. Pro úplný obsah je nutno zobrazit v tiskovém formátu (tj. s hlavičkou a s patou).

Ke stažení: Lectiones_biblicae_1-1.xls, 34 kB


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |