Hlavní menu:


Biblická hodina

28.03.2009, autor: J. Vosáhlo, kategorie: Setkávání nad Biblí
26.03.2009

Diskutovaná témata z minulého čtení Gn 5+6+7 * Gn 8+9+10:
Synové boží a dcery lidské ... může to pocházet z mýtů nebo se tím mysleli potomci Seta vs. hříšní potomci Kaina
Dlouhověkost ptaotců (stovky let) ... buď mýticky symbolická čísla nebo myšelny celé rody nebo pozůstatek po původní nesmrtelnosti?
Vztah k zvířatům ... výzva k jejich úctě, nezabíjet bez skutečné potřeby
Henoch (Gn 5,24) ... "nebylo ho" - spíš znamená, že předčasně zemřel, ne nějaké nanebevzetí zaživa
Překvapivé ztrápení Boha nad lidmi (Gn 6) ... poslal potopu, voda je předobraz očisty křtem - 1. smlouva s lidmi
Archa Noemova ... předobraz archy Noemovy jako schrána smlouvy
Potopa ... to nebyla pomsta, ale Bůh chtěl ukázat, k čemu spěje lidský hřích. A sice, že on pak nedá lidstvu požehnání. (Srv. i současné přírodní katastrofy: Bůh odnímá požehnání a trpí pak i neviní lidé)


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |