Hlavní menu:


Biblická hodinka 1.10.

06.10.2008, autor: M. Mareš (doplnil J. Vosáhlo), kategorie: Setkávání nad Biblí
Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli

Zahájili jsme tentokrát připomenutím osoby sv. Václava, sdíleli jsme se o to, čím každého z nás osobně oslovuje. Pan Stádník potom referoval o knize Moudrosti (Mdr 6, 9-21):
Vládcové, k vám se obracejí má slova, abyste se naučili moudrosti a neklesli. Ti totiž, kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté, ti, kdo jsou o nich poučeni, najdou ospravedlnění.
Buďte tedy žádostiví mých slov, mějte po nich touhu, a poučí vás. Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první. Neunaví se, kdo k ní časně přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří.
Myslet totiž na ni, je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje s přízní a při každé myšlence jim vychází vstříc.
Neboť její začátek je zcela upřímná touha poučit se, chtít se poučit je láska (k ní), láska ( k ní ) je zachovávat její přikázání, dbát o přikázání je zajistit si nesmrtelnost, nesmrtelnost pak dává místo u Boha.
A tak touha po moudrosti přivádí ke kralování. Vládcové lidí, když se tedy těšíte z trůnů a žezel, ctěte moudrost, abyste kralovali navěky.

Kniha Moudrosti je starozákonní, směrování ke Kristu je z textu zřejmé. Biblický text dobře vysvětluje otázku, zda je moudrost darem nebo se k ní může člověk dopracovat.
Příští setkání dne 15.10. uvede p. Vosáhlo textem Kaz 3, 1-11.

Čtení na následující období:
(od středy 26. týdne do úterka 28. týdne v mez.)

Job 9, 1-12.14-6 * Luk 9, 57-62
Ex 23, 20-23a * Mt 18, 1-5.10 (sv. Andělů strážných - vl. perikopy)
Job 38, 1.12-21; 39, 33-35 (hebr. 38, 1.12-21; 40, 3-5) * Luk 10, 13-16
Job 42, 1-3.5-6.12-16 (hebr. -17)* Luk 10, 17-24
* * *
Gal 1, 6-12* Luk 10, 25-37
Gal 1, 13-24 * Luk 10, 38-42
Gal 2, 1-2.7-14 * Luk 11, 1-4
Gal 3, 1-5 * Luk 11, 5-13
Gal 3, 7-14 * Luk 11, 15-26
Gal 3, 22-29 * Luk 11, 27-28
* * *
Gal 4, 22-24.26-27.31; 5,1* Luk 11, 29-32
Gal 4, 31b; 5, 1-6 (řec. 5, 1-6) * Luk 11, 37-41
* * *


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |