Hlavní menu:


Biblická hodinka 17. září 2008

19.09.2008, autor: Václav Němec, kategorie: Setkávání nad Biblí
Pohled na život skrze Bibli a náš pohled na Bibli

Dnešní čtení

2. Tesalonickým (Soluňanům) 3, 6-10, 16-18
Evangelium podle sepsání sv. Matouše 23, 27-32

Dnešní slovo si pro nás připravila p. Jana Míšková. Nejprve jsme se dozvěděli něco o životě sv. Moniky, maminky sv. Augustina. Ten prožil bouřlivé mládí a jeho maminka tím trpěla. Monika byla provdána za nekřesťanského manžela do drsného pohanského prostředí. Na svého manžela působila, ale rozhodně to neměla lehké. Moničin manžel se však nestavěl proti křesťanské výchově svých dětí a asi rok před smrtí ještě nechal pokřtít. Velké potíže činil Monice její syn Augustin, který se nejen nechtěl nechat poktřít (v tehdejší Africe se křtili až dospělí), ale v debatách se výtkám své matce vysmíval. Na studiích měl milenku a z tohoto svazku byl počat syn. Po Augustinově návratu ze studií, kdy už se zdálo, že všechno bude lepší, protože bude Monice na blízku, se syn rozhodl stát se Manichejcem (popíračem Boha i Krista). Monika se nakonec rozhodla svého syna z domu vyhnat. Po scéně v přístavu Augustin odplul do Itálie. Monika jej však neopustila, vše prodala a vydala se za ním do Milána. Nakonec Augustin skutečně Boha přijal a Monika po splnění svého úkolu odešla k Pánu Bohu.

Život sv. Moniky nám může být vzorem v trpělivosti a úsilí, které matka vynaložila v modlitbách za svého syna i ve skutcích směřujících k cíli, který měla od Boha - totiž přivést svého syna k Němu. Přes všechny překážky, které v životě stály, Monika neztratila svou víru a nepochybovala o konečném vítězství.

Při čtení jsme si povídali nejen o práci, ale také o dokonalosti Božího slova (příkladem nám byl úryvek „Kdo nechce pracovat, ať nejí“, jehož simplifikací „Kdo nepracuje, ať nejí“ bychom se dostali do četných problémů a odsoudili bychom tak vlastně ty, kteří pracovat chtějí, ale nemohou). Ve Starém zákoně vnímáme vztah k práci víceméně jakožto trest (i když i v Ráji Adam s Evou pracovali), až Ježíš v Novém Zákoně práci posvětil.

U čtení z evangelia jsme si připomněli sedm obvinění, které Ježíš vznesl proti farizeům, u kterých nestrpěl náboženskou přetvářku, samospravedlivou pýchu ani přehnané puntičkářství. Těchto vlastností bychom se měli snažit s Boží pomocí vyvarovat, protože v každém z nás něco z farizeů přebývá.

Z katechismu katolické církve jsme si připomněli články 378, 533, 2427 – 2428, 2433 – 2434 a 2834.

Více o životě sv. Moniky si můžete přečíst například zde.

Příště čteme

První čtení z knihy Mudrců, kapitola 6, verše 9 – 21. Evangelium bude podle sepsání sv. Matouše, kapitola 16, verše 24 – 27. Také si povíme něco o životě sv. Václava.

Další hodinka

Znovu se sejdeme ve středu 1. října 2008 opět v 19:00 na faře.

Čtení do příští hodinky

17.9. 1. čtení: 1Kor 12,31-13,13
Evangelium: Lk 7,31-35
18.9. 1. čtení: 1Kor 15,1-11
Evangelium: Lk 7,36-50
19.9. 1. čtení: 1Kor 15,12-20
Evangelium: Lk 8,1-3
20.9. 1. čtení: 1Kor 15,35-37.42-49
Evangelium: Lk 8,4-15
22.9. 1. čtení: Pr 3,27-35
Evangelium: Lk 8,16-18
23.9. 1. čtení: Pr 21,1-6.10-13
Evangelium: Lk 8,19-21
24.9. 1. čtení: Pr 30,5-9
Evangelium: Lk 9,1-6
25.9. 1. čtení: Kaz 1,2-11
Evangelium: Lk 9,7-9
26.9. 1. čtení: Kaz 3,1-11
Evangelium: Lk 9,18-22
27.9. 1. čtení: Kaz 11,9-12,8
Evangelium: Lk 9,43b-45
29.9. 1. čtení: Dan 7,9-10.13-14
Evangelium: Jan 1,47-51
30.9. 1. čtení: Job 3,1-3.11-17.20-23
Evangelium: Lk 9,51-56

Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |