Hlavní menu:


Blaze tomu kdo dává, ne tomu, kdo bere (Sk 20,35)

23.04.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Farní rada
Aktualizace sdělení: zdanění superhrubé mzdy znamená redukci procenta návratnosti daru - viz ilustrativní příklad

Díky Vaší štědrosti jsme v minulých letech mohli dokončit vnější rekonstrukci kostela Nanebevzetí Panny Marie a rekonstruovat postupně jeho vnitřní zařízení. V posledních dvou letech byla v etapách – dle dostupných financí – částečně opravena střecha kostela ve Vinci. Letos bychom rádi opravili průčelí fary a dokončili opravu děravé střechy ve Vinci. Snažíme se na opravy využívat nejrůznějších forem dotací – téměř vždy je ale podmínkou přijetí dotační žádosti vklad vlastníka ve výši 10% požadované částky.
Vážíme si Vaší ochoty spolupodílet se na financování potřeb farnosti. Vzhledem k rekonstrukčním záměrům a také vyšší ceně plynu a elektřiny bychom potřebovali zvýšit příjem farnosti. Odhadujeme, že by to bylo možné asi o 50 000 Kč, a to i kdyby Vaše příspěvky zůstaly ve stejné výši jako v loňském roce. Způsob, jak toho dosáhnout, je zcela jednoduchý – větší využití daňově odpočitatelných darů.
Zaměstnanci, kteří doloží zaměstnavateli/daňovému úřadu dar ve prospěch farnosti, si tento dar mohou odečíst od daní, de facto tedy dostanou zpět 15% darované částky. Pokud se pro tuto formu rozhodnete, sníží se sice výnosy nedělních sbírek, v konečném účtování ale farnost získá více potřebných zdrojů.
Ilustrativní příklad promyšleného jednání farníka:
r. 2006 dával do sbírky týdně 200 Kč, ročně celkem 10 000 Kč
r. 2007 ve 4/2007 dal 13 000 Kč jako jednorázový dar, do sbírek již nepřispíval
ve 3/2008 podal daňové přiznání, doložil dar 13 000 Kč potvrzením o daru naší farnosti
ve 4/2008 obdržel vratku daně 3 000 Kč, de facto tedy věnoval farnosti 10 000 Kč stejně jako v r. 2006, přesto farnost mohla použít o 30% více – tedy 13 000 Kč
v 5/2008 s přihlédnutím k výplatě mzdového bonusu dal 15 000 Kč jako jednorázový dar. Vzhledem k novému způsobu zdanění superhrubé mzdy může očekávat ve 4/2009 vratku daně ve výši 15% z daru, tedy 2 250 Kč.

Nyní zpět do tvrdé reality:
Za r. 2007 přijala naše farnost 68 000 Kč formou daňově odpočitatelných darů od místních farníků. Pouze 7 farníků v produktivním věku tuto výhodnou možnost použilo. Další významnou položkou byly dary od „přespolních“, ať již našich občanů nebo z Německa.
V letošním roce činí konto daňově odpočitatelných darů zatím 17 000 Kč.

„Přičiň se a Bůh Ti pomůže“ - předchozí generace se přičinit dokázaly. Naši předchůdci mysleli nejen na své osobní časné potřeby, ale i na věci trvalé - viz vyjímečně krásný románský kostel ve Vinci a celá řada dalších církevních staveb v našem městě.

Právě nyní se naše farnost o dotace na letošní rok uchází. Svým případným rozhodnutím využít jednorázového daru můžete přispět mimo jiné k tolik potřebnému dokončení opravy střechy vineckého kostela.

Při nejasnostech, jak postupovat, se obracejte na členy farní rady. Výhodným způsobem lze odečíst max. 10% ročního daňového základu. Je nutné si uvědomit zásadní rozdíl ve výpočtu daně - za tento rok bude nově jednotnou sazbou 15% zdaňována superhrubá mzda. Daňový předpis přesně stanoví, že úhrnná hodnota darů musí činit minimálně 1 000 Kč, nebo alespoň částku přesahující 2% základu daně.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |