Hlavní menu:


Blíží se Tříkrálová sbírka

29.12.2012, autor: P. Kamil Škoda, kategorie: Farní Charita
I v Mladé Boleslavi do ulic vyrazí označení koledníci

Tříkrálová sbírka v Mladé Boleslavi

Opět je před námi svátek Tří králů (Zjevení Páně) a s ním snad nejznámější celostátní sbírka. V Mladé Boleslavi bude letos probíhat ve dnech 2. – 6. ledna.

KDE SE KONÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA?
Ve středu 2.1. navštíví odpoledne „tři králové“ Magistrát, kde se slavnostně zahájí sbírka přímo u primátora města. Následně si i další skupinky králů přijdou pro požehnání do kostela sv. Jana Nepomuckého. Odtud se vydají na koledu po domácnostech a obchodech města. Ve čtvrtek bude možné setkat se odpoledne s koledníky v ulicích a také u 7. brány škodovky v době od 13:30 do 15:30.
V pátek odpoledne a v sobotu dopoledne se koledníci vydají do obchodních domů Interspar a Olympia. V neděli pak proběhnou sbírky u katolických kostelů po všech bohoslužbách.

JAK ROZPOZNAT KOLEDNÍKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY?
Mezi koledníky Tříkrálové sbírky je vždy přítomna osoba starší 15 let, která je řádně označena orazítkovanou průkazkou a má při sobě k nahlédnutí Osvědčení o povolení konání sbírky. Zároveň zodpovídá za Magistrátem MB zapečetěnou očíslovanou kasičku s červeným logem České Charity.

KAM PŮJDOU PENÍZE ZE SBÍRKY?
Tříkrálovou sbírkou se zapojujeme do celostátní akce Charity Česká Republika na pomoc lidem v nouzi. Výtěžek sbírky v souladu se schváleným záměrem je použit kromě příspěvku na mezinárodní humanitární pomoc (10% z výtěžku sbírky) též vždy na konkrétní účely. Farní charita Mladá Boleslav letos přispěje na počáteční realizaci projektu vzniku nového domova pro seniory s Alzheimerovou chorobou v Chotětově (65%), který připravuje v horizontu 5-7 let místní farnost. Část připadne na projekty Diecézní Charity v Litoměřicích (15%), projekty pomoci Charity ČR (5%) a část zůstává pro vlastní režii a realizaci sbírky (5%).
V loňském roce se v Mladé Boleslavi podařilo vybrat 72 507 Kč. Z těchto finančních prostředků byly nakoupeny pomůcky pro mladoboleslavské tyflocentrum.

Jsme rádi, když můžeme pomoci tam, kde je toho právě potřeba. Pevně doufáme, že se nám společně podaří i letos díky mnoha štědrým dárcům v Tříkrálové sbírce vybrat stejnou nebo vyšší částku. Za přízeň předem děkujeme.

Za Farní Charitu Mladá Boleslav

Miloslava Vosáhlová, hl. koordinátorka TS FCh Mladá Boleslav
P. Kamil Škoda, farní vikář a koordinátor

Informace o sbírce na celostátní úrovni lze získat také na www.charita.cz

Ke stažení: ; text-do-novin-webu-a-podobne-1.doc, 28 kB


Biblický citát na dnešní den
Půjdu za tebou všude, kam půjdeš. (Lk 9,57)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |