Hlavní menu:


Čím dodnes inspiruje misie soluňských bratří

30.06.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
Příklad svatých Konstantina a Metoděje nás v 21. století nabádá, abychom mluvili jazykem, kterému bude okolí rozumět

V KT27 Marek Orcho Vácha dobře vystihuje, jak správně evangelizovat a čeho se vyvarovat.

Zlá doba, Slované slouží modlám, egoismus, část církve je až příliš svázána se světskou mocí - snaha evangelizovat naráží na naprosté nepochopení. Soluňští bratři přesto, s Boží pomocí, dokázali zdánlivě nemožné - úspěšně zvěstovat pohanům radostné poselství tak, aby mu nejen porozuměli, ale přijali ho za své. I dnes se evangelizovat některým daří - těm, kteří dokáží nabídnout čitelnou alternativu k modlám tohoto světa. Nejprve je nutno opravdově přijímat bližní, porozumět jim a jejich řečí přinášet srozumitelně konkrétní poselství, proměňující život nenaplněný v život nesoucí ovoce dobré.

Jazykem rodným Boží chválu pěli, mateřskou řečí knihy svaté psali, získali láskou Kristu národ celý, život nám na vše věky zachovali. Nezhyne rod, jenž věřit neustane: Dědictví otců zachovej nám, Pane! (píseň 828, 3. sloka)

» Přejít na článek Čím dodnes inspiruje misie soluňských bratří na webu www.katyd.cz.

Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |