Hlavní menu:


DOKUMENT: Requiem za Václava Havla s projevy

23.12.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Stalo se

Převzato z www.cirkev.cz

Praha: Pražský arcibiskup Dominik Duka, který pohřební mši svaté předsedal, ve své homilii označil život Václava Havla za zázrak: "Proti veškerému očekávání se splnily snad všechny Tvé sny: pád neživotného Husákova režimu chráněného sovětskou armádou, obnova samostatnosti a demokracie. Jenže ony to nebyly sny, byly to Tvé nejvnitřnější tužby." "Pravda a láska byly onou tužbou Tvého srdce," řekl arcibiskup Duka. "Ty jsi v ně uvěřil a proti všemu, co Tě historicky obklopovalo, jsi jim důvěřoval. To Ti dávalo odvahu i důvěru v budoucnost. Ve Tvém nejvnitřnějším přesvědčení je celé tajemství Tvé statečnosti a vytrvalosti. A v tom vidím to nejcennější, co jsi pro nás udělal. Ve zmalátnělém národu jsi vzbudil naději a tím ho i sjednotil. Není náhodné, ale zákonitě přirozené, že v posledních dnech svého života jsi mluvil o tom, že se nemusíme bát ani příštího roku ani krize, budeme-li jednotni," připomněl pražský arcibiskup.

Shromáždění v katedrále se během zádušní bohoslužby modlili za rodinu, blízké a přátele zemřelého, za naši zem, kterou prezident Havel miloval a statečně se jí zastal, i za národy žijící pod jařmem nesvobody a totalitních systémů.

Po bohoslužbě promluvil prezident České republiky Václav Klaus, ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg a bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová. Závěrečný obřad posledního rozloučení pak vedl pražský pomocný biskup Václav Malý.

Na portálu Christnet se k Václavu Havlovi velice výstižně vrací biskup F. Radkovský:
Říkává se, že velikost stromu se pozná, až když se porazí. Položen na zem, překvapí svojí velikostí. Byla to často světová veřejnost, která si ho vážila víc, než my sami a záviděla nám ho.
http://www.christnet.cz/magazin/clanek.asp?clanek=338&zamysleni=true

O víře v osobního Boha:
"On šel takovou svou vlastní cestou, on byl pokřtěn, on byl biřmován, on si velmi vážil křesťanské tradice, četl a znal Bibli, ale byl velmi ostýchavý, aby se o své víře vyjadřoval. A jak jsem se dozvěděl, teprve ke konci svého života vyznal víru v osobního Boha,“ řekl Malý Českému rozhlasu. Václav Havel byl podle něj člověkem stále hledajícím, který ale viděl dál než na všední obzor.
http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=22913

Plné texty všech projevů na rekviem jsou v připojeném dokumentu

» Přejít na článek DOKUMENT: Requiem za Václava Havla s projevy na webu www.novinky.cz.

Biblický citát na dnešní den
Lepší je hledat útočiště v Bohu než důvěřovat v mocné.             (Ž 118,9)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |