Hlavní menu:


Děkovná mše svatá

16.02.2008, autor: Václav Novák, kategorie: Duchovní
s otcem biskupem Pavlem

Otec biskup Pavel bude
v sobotu 1. března 2008 od 10.00 hodin
v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích
sloužit děkovnou mši svatou,
při které poděkuje za 4 roky biskupské služby
a rozloučí se s věřícími litoměřické diecéze.

V sobotu 8. března 2008 doprovodíme biskupa Pavla do Českých Budějovic, kde bude slavnostně uveden do služby pomocného biskupa při mši sv. od 10 hodin v katedrále sv. Mikuláše.

Odjezd autobusu bude z Litoměřic od Diecézního domu kardinála Trochty (Komenského 4) v 05.00 hodin ráno. Přibližná cena jízdného je 300 Kč.

Termín přihlášek je do 2. března v sakristii katedrály sv. Štěpána, nebo na farním telefonním čísle 731 402 400. Bydlícím mimo Litoměřice, kteří se do Litoměřic nedostanou do 5. hodiny, bude zajištěn nocleh podle domluvy.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |