Hlavní menu:


Dětský program na dobu postní

21.02.2015, autor: J. Míšková, kategorie: Mládež

Postní doba trvá čtyřicet dní. Než v neděli po prvním jarním úplňku přijdou Velikonoce, chtějí se křesťané dobře připravit. Všichni společně hledají, co je v životě opravdu důležité: přátelství s Ježíšem a také s druhými lidmi. Aby měli nesobecké a poctivé srdce a aby je nic nerozptylovalo, žijí těch čtyřicet dní střídmě. Ledacos načas odkládají: třeba zábavu u televize a kino, vyvařování dobrého jídla nebo kávu a cigarety, různé oslavy, výpravy za nakupováním. Říká se tomu půst. Vrací lidským srdcím prostotu a radost.

Také Ježíš se postil. Evangelia popisují, jak žil ve veliké skromnosti čtyřicet dní na poušti. Teprve pak vyšel, aby se setkával s lidmi a vyprávěl jim o svém Otci. z knihy: Jan Kotas, Od adventu do adventu, Karmelitánské nakladatelství

Také my chceme dobu postní dobře prožít. Jak budeme postupně upevňovat přátelství s Ježíšem, bude kříž na nástěnce obrůstat zelenými lístky. Nakonec se na Velikonoce zazelená celý a rozkvete novým životem, který skrze Krista získáváme.

Každý týden budete mít za úkol přečíst zadaný úryvek z Bible, nejlépe společně s rodiči a sourozenci.

Komu z Vás se tento úkol podaří splnit, může vždy v neděli na kříž připevnit jeden zelený lístek a vzít si malou odměnu (buď bonbón nebo obrázek, záleží na každém z vás, co si zvolí).

Úkol zadaný 1. neděli postní (přečti úryvek z bible do neděle 1.3.2015):

evangelium podle Lukáše, kapitola 4, verš 1 – 13

pro menší děti z Dětské bible: Pokušení na poušti

Úkol ze 2. neděle postní (přečti do neděle 8.3.):
pro větší - Jan kapitola 4, verš 5-26
pro menší z dětské bible - Ježíš a žena u studny

Úkol ze 3. neděle postní (přečti do neděle 15.3.):
pro větší - Jan kapitola 9, verš 1-17
pro menší z dětské bible - Uzdravení slepého

Úkol ze 4. neděle postní (přečti do neděle 22.3.):
pro větší - Jan kapitola 11, verš 1-45
pro menší z dětské bible - Vzkříšení Lazara

Úkol ze 5. neděle postní (přečti do neděle 29.3.):
pro větší - Lukáš kapitola 19, verš 28-40
pro menší z dětské bible - Ježíšův vjezd do Jeruzaléma


Biblický citát na dnešní den
Půjdu za tebou všude, kam půjdeš. (Lk 9,57)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |