Hlavní menu:


Ekuména je Boží hra

19.01.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
Z promluv katatele CB J. Škarvana a Mons. T. Halíka

V úterý 17.1. jsme se v Mladé Boleslavi sešli na společné bohoslužbě v budově sboru ČCE, promluvu měl kazatel CB Jakub Škarvan:
Ř 12,14 + 17-21
Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro a ne zlo. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán. Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Svévole přitahuje zlo. Jak bojovat proti zlu? Nechat se naplnit zcela dobrem, aby pro zlo nebyl prostor.
Své dnešní zamyšlení uzavřu citátem německého romantického básníka Novalise: "Měním-li se, mění se
svět". Nechme tedy Krista měnit svět skrze nás tím, že se necháme sami změnit jeho láskou a pravdou, která nás uvádí do svobody (J 8,32).

Dne 10.1. měl ekumenickou promluvu ve pražském sboru CB Mons. Tomáš Halík. Celý text promluvy viz odkaz, z promluvy vyjímám:
Úplná harmonie je předmětem eschatologické naděje. Zde – na cestě pouští, při velkém dějinném exodu z domu otroctví do zaslíbené vlasti – musíme nejen „vydržet“ a „tolerovat“ naši vzájemnou různost, nýbrž vzít ji do hry - znovu objevit umění dialogu, kompatibilitu různosti, neboť jen tak můžeme objevovat a následovat Toho, v němž jediném přebývá pravda v plnosti.

S odvahou lásky spojujme však i pokoru: vlastní silou a vlastní moudrostí jednotu nenastolíme. Je to dílo Boží, Boží zaslíbení, dílo, k němuž v každé době můžeme jen nepatrně přispět.

» Přejít na článek Ekuména je Boží hra na webu www.halik.cz.

Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |