Hlavní menu:


Farní rada 12.5.2011

22.05.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Farní rada
Noc kostelů a plán akcí

Farní rada se zabývala Nocí kostelů a plánem farních akcí. Podrobný program Noci kostelů je na www.nockostelu.cz, v přílohách je přehledný program a přehledná informace o všech osmi objektech letošní Noci v MB.
Farní rada vzala na vědomí, že na Karmeli dochází ke změně vlastníka. Od města kupuje bývalý klášter a bývalý kostel sv. Bonaventury Škoda Auto. Ve Vinci pokračuje rekonstrukce portálu a stěn. Půdní vestavba proběhne na faře v srpnu a září, pokud bude včas dokončeno stavební řízení. Po skončení stavebního řízení bude projekt představen farnosti i farní radě. Díky ochotnému farníkovi máme v neděli zabezpečenu funkci kostelníka. Školní rok bude s dětmi zahájen opět open air mší – organizaci zajišťuje Z. Šváb na Žehrově. Farní rada nebyla informována o výsledcích hospodaření za r. 2010. Na závěr jednání požádal Z. Šváb o uvolnění z funkce člena FR.
Pracovní tým Noci kostelů organizuje P. Kamil – dobrovolníci ochotní pomoci jsou vítáni.

26.5. 19:00 Varhanní ročníkový koncert: žáci Zd. Nečesané
27.5. 18:00-24:00 NOC KOSTELŮ
28.5. 11.00 mše - dětská pouť Bozkov
29.5. 10:00 BIŘMOVÁNÍ
4.6. 15.00 ekumenický Majáles v Nepřevázce
5.6. 10.30 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
11.6. autobusový zájezd do Doksan na národní pouť ke sv. Anežce
12.6. 11.45 Dětský den ve Štěpánce
21.6. 19:00 Literární pásmo ČKA (u sv. Havla) - M. Hilský, D. Dobiáš
26.6. Průvod BOŽÍHO TĚLA
2.-16.7. Skautský tábor
23./ 24.7. Anenská pouť na Boží vodu
30.7.- 6.8. Farní tábor Borek
3.9. Open air mše na zahájení školního roku na Žehrově

Ke stažení: Noc2011_2-3.pdf, 54 kB; BrozuraMB_3-2.pdf, 538 kB


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |