Hlavní menu:


Farní rada 2.12.

08.12.2009, autor: M. Mareš, kategorie: Farní rada
Opravy v roce 2010, kalendář akcí, pouť do Lurd

P. Józef informoval o ukončení oprav ve Vinci a v Horkách. Podává žádost o dotace na 2010 – portál ve Vinci a vnější omítky kostela v Horkách. Věž kostela v Horkách bude nasvícena na náklady obce. V roce 2010 budeme pokračovat v rekonstrukci vnitřního zařízení kostela NPM.
Zatím je letos evidován minimální počet daňově odpočitatelných darů farnosti. Bylo odsouhlaseno použití farních financí na úhradu nových kostýmů pro tříkrálové koledníky. Pozitivně bylo hodnoceno zapojení více dětí do obětního průvodu.
Poutními záměry jsou týden Lurdy, 3 dny Polsko, 2 dny Morava, Jablonné. Jáhen Kamil informoval o postupu při rozšiřování rejstříku varhan.
Byli jsme informováni o výhledech ČKA – cca jednou za 6 týdnů by bylo vhodné pozvat přednášejícího. Zajišťování varhaníka se ve všední dny výrazně zhoršilo.
Farní rada vzala na vědomí ekumenické prohlášení ke 20. výročí znovu získané náboženské i občanské svobody v MB.

Farní kalendář:

12.12. farní duchovní obnova
- 10.00 přednáška P. V. Čunka v kostele sv. Jana
- 12.30 přednáška J. Janečka o vzniku závislosti na tabáku u dětí - na faře
- 13.30 beseda s P. V. Čunkem na faře
- 15.00 koncert RORATE v kostele sv. Jana
- 18.00 mše sv. v kostele sv. Jana

19.12. betlémské světlo v MB
22. 1. ekumenická mládež
30 .1. ekumenický ples
6. 3. postní obnova
9.-16.5. pouť Lurdy a La Salette (se stejnou CK jako Izrael 2009)


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |