Hlavní menu:


Farní rada 28.2.2012

01.03.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Farní rada
Jmenování nové ekonomické a pastorační rady, přestavba fary, kalendárium

Poslední farní rada tohoto volebního období měla tento program
1) Zhodnocení farní rady za celé její funkční období
2) Zhodnoceni činností farnosti za rok 2011 (hospodaření farnosti bude projednáno na farní radě po odevzdání daňového přiznání k 31.3.2012, výkazů pro Biskupství litoměřické a ve vydané Výroční zprávě 2011)
3) Představení ekonomické rady farnosti
4) Projednání náplni činnosti nové farní rady a způsobu zvolení
5) Informování a prezentace přestavby fary.
6) Plán pastoračních aktivit 2012
7) Diskuze, návrhy, připomínky

P. Pavel zahájil farní radu hodnocením, období 2.3.2008 – 4/2010 nehodnotil. Klade důraz na pastoraci. Pan Král doporučil vydávat Občasník. Pastorační důraz dále vyzdvihnul I. Mladenov (směr mládež salesiánským způsobem), I. Kolínová a M. Mareš postrádali ve FR průběžný kontakt s katechetkami a pastoračními asistenty tak, jak tomu bylo dříve. Ekonomická a pastorační, v případě MB doposud sdružená farní rada, je pouze poradním orgánem.

P. Pavel se zasadil o vydání statusu ekonomické rady farnosti (ERF) na úrovni diecéze. Má záměr jmenovat ERF v nejbližších dnech takto: J. Vosáhlo, L. Kudibálová, P. Kothaj, JUDr. Brabec z Jablonce n. N. FR vzala na vědomí ekonomickou výsledovku za 2010, zveřejněnou 6.9.2011 na farním webu (str. 27 Výroční zprávy).

Novou pastorační (tedy již nikoliv farní) radu P. Pavel určí jmenováním. Bude využit dosud v MB platný status, pouze nebude uplatněna jeho volební složka, početní stav laiků určil P. Pavel na sedm. Termín veřejné pastorační rady nebyl stanoven.

Projekt úpravy fary z 10/2010 byl po získání předepsaných úředních schválení podpořen městem MB a Středočeským krajem v rámci ROP, nyní lze již stavět, P. Pavel nyní čeká na poslední podpis hejtmana. Dotaci 5 626 000 Kč z EU máme schválenu, obdrželi jsme 440 000 Kč od Renovabis. Stavba se bude financovat průběžně, s využitím překlenovacího úvěru. Termín dokončení akce je stanoven na konec letošního roku.

Kalendář akcí:
17. 3. duchovní obnova s P. Andršem
1.6. Noc kostelů - vystoupí Hradišťan
11.-18.8. farní tábor v Drhlenech


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |