Hlavní menu:


Farní rada 30.9.

11.10.2009, autor: M. Mareš, kategorie: Farní rada
Letošní rekonstrukce - většina již je úspěšně dokončena

Na úvod byl představen nový titulární člen farní rady – jáhen Kamil Škoda. P. Szeliga informoval o ukončení opravy střechy, krovu a portálu ve Vinci. Díky Bohu, státním dotacím a vlastnímu příspěvku farnosti, který v letošním roce činil 300 000 Kč, má národní kulturní památka nyní kompletně dokončenou střechu. V kostele NPM byla před velikonocemi dokončena oprava čtyř andělů na oltáři Panny Marie. Byl renovován obraz p. Marie Nanebevzaté a rekonstruována zpovědnice. Všechny tyto nákladné akce (přes 100 000 Kč) byly kryty letošními sbírkami. Nově byl pořízen procesní kříž a ozvučovací technika pro venkovní akce – osvědčila se již při Božím těle. Dále probíhají opravy průčelí kostela v Horkách, oprava střechy v Chotětově a okenní vitráže sv. Františka v Krnsku. Mgr. Škoda přiblížil v detailu přípravy na rozšíření rejstříku varhan. Byla oceněna veliká péče, kterou P. Szeliga věnuje zajišťování oprav a rekonstrukcí a vyzdviženo jeho mimořádné nasazení při zajišťování farní pouti do Polska.
V zájmu aktivního zapojení maxima dětí při dětské mši bylo z podnětu I. Kolínové rozhodnuto o novince – děti v obětním průvodu přinášejí také obrázkové dary.
Sobotu 12.12. je nutno si rezervovat pro farní duchovní obnovu. Farní rada byla seznámena se záměry Křesťanské akademie – dne 11.11. si nenechte ujít přednášku 2. viceprezidenta ČKA PhDr. Jana Stříbrného „Křesťané v českých zemích mezi rezistencí a kolaborací“ – bude to pěkný dárek ke 20. výročí listopadu 1989.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |