Hlavní menu:


Farní rada 4.10.2010

05.10.2010, autor: M. Mareš, kategorie: Farní rada
Projekt úprav půdy a sklepa na faře, kalendárium

P. Pavel a paní Kudibálová, koordinátorka Projektu, formou odpovědí na otázky informovali farní radu o Projektu, v rámci kterého podají žádost o grant ve výši 6 000 000 Kč. Podmínkou schválení v Regionálním operačním programu je začlenění Projektu do IPRM (integrovaného plánu rozvoje města). Na vypracování technické dokumentace projektu již byla uzavřena smlouva o dílo. Jakmile budou připraveny výstupy z projektu v publikovatelném stavu, bude svolána veřejná farní rada, aby byl tento projekt představen farní veřejnosti - termín se uskuteční pravděpodobně ve druhé polovině října. Farnost bude s Projektem seznámena rovněž v Občasníku a formou nástěnky v kostele.
Projektuje se půdní vestavba – multifunkční sál a několik katechetických místností, bezbariérový přístup bude zajištěn pomocí schodolezu. Přednáškový sál rozměru 5 x 14 m vznikne ve sklepě, bezbariérový přístup bude zajištěn pomocí suvné plošiny.

Farní kalendář:
16.10. 18:00 mše sv. ke cti sv. Havlu u sv. Havla
6.11. 14.00 mše sv. v Bičíkově kapli
4.12. adventní duchovní obnova


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |