Hlavní menu:


Farní rada 6.9.

18.09.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Farní rada
Farní rada 6.9.
Farní kalendář, projekt úpravy fary

24.9. 10.00 Modlitební setkání rodin
27.9. 18.00 Sýčina koncert duchovní hudby, Schola Gregoriana Pragensis, umělecký vedoucí David Eben
27.9. 19.00 koncert v NPM
28.9. pouť autobusem do St. Boleslavi
1.10. 13.30 poutní mše sv. na Klokočce – cyklopouť z MB, start 11.00 Podlázky most
1.10. 18.00 svatohubertská poutní mše sv. v Krnsku
15.10. 18.00 sv. Havel poutní mše svatá
5.11. 14.00 mše svatá na starém hřbitově
8.11. 19.00 ČKA doc. J. Šebek.: DĚJINY PAPEŽSTVÍ 20. STOLETÍ
12.11. svatomartinské putování Štěpánkou
17.11. ekumenická promluva na náměstí Republiky (výročí listopadu 1989)
10.12. duchovní obnova s P. Zemkem

Nábytek ve farním sále byl, díky sponzorskému příspěvku 30 000 Kč, pořízen nákladem 40 000 Kč. Jsou připravovány projekty pro Vinec a Horky na příští rok. V Horkách není dobrý stav střechy, současný starosta se o vlastnictví kostela, na rozdíl od předešlého, neuchází. Vinec – pokračuje rekonstrukce portálu a stěn.

Úprava fary – P. Poláček informoval o navýšení finančního objemu na cca 6 mil. Kč, spoluúčast farnosti činí 14%. Příspěvek od Renovabis dosud nebyl schválen, památkáři se vyjádřili pozitivně v červenci. Stavební povolení obdržel P. Poláček na konci srpna, soupis výkonů (SV) pro výběrové řízení dosud není, stavba bude zahájena v listopadu. Laikové zmínili nutnost řádného ošetření všech míst střechy, kde zatéká. Po dokončení SV vypíše P. Pavel výběrové řízení a hned následně představí celý projekt na veřejné farní radě. Mimo paní Kudibálovou a p. Brabce nyní na projektu pracuje jako konzultant v pracovník z Liberce, který má zkušenosti s akcemi Regionálního operačního programu.

Novými pastoračními asistentkami na faře jsou od září paní Kudibálová a paní Alušíková.

Zastoupení farnosti na pouti v Dieburgu ve dnech 8.-10.9. : P. Poláček, J. a M. Vosáhlovi, paní Levkaničová.

Dne 11.9. návštěva 18 osob z diecéze Fulda (generální vikář + diecézní laická rada) 10.00-14.00, zájem o pastorační zkušenosti. Účastníci za farnost – oba duchovní, J. Vosáhlo, J. a I. Kolínovi, J. Král, I. Mladenov, P. Podlipná, paní Levkaničová, M. Mareš

Diecézní časopis Zdislava bude objednán v počtu 50 kusů.

Funkční období farní rady končí ve 3/2012. Je nutno se zamýšlet nad novými laickými zástupci farnosti.

Po jednání FR publikoval V. Novák výroční zprávu farnosti za r. 2010 na webu.

Fotografie zachycuje setkání s pastorační radou diecéze Fulda. Generální vikář Prof. Dr. Gerhard Stanke sedí mezi I. Mladenovem a P. Poláčkem.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |