Hlavní menu:


Farní rada 7.4.

15.04.2010, autor: M. Mareš, V. Novák, kategorie: Farní rada
Noc kostelů, kalendář akcí, organizace mimořádných sbírek

P. Józef podal žádosti od dotace z programu Záchrany architektonického dědictví – 500 000 Kč na opravu portálu a římsy ve Vinci, 500 000 Kč na část fasády kostela v Horkách a 150 000 Kč na opravu části střechy kostela v Chotětově.

Organizace mimořádné sbírky - musí být schválena duchovním. Závaznou informaci o jmenování výběrčích musí mít všichni členové farní rady. Povinností každého výběrčího je vést písemné záznamy o výši přijatých darů.
Případné otázky k účelu, trvání a personálním zajištění mimořádných sbírek bude moci zodpovědět kterýkoliv člen farní rady.

Farní rada se zabývala programem Noci kostelů – základní informace o akci je v příloze.

Na závěr farní rady bylo vysloveno poděkování P. Józefovi za obrovské nasazení, se kterým naši farnost téměř 5 let vedl k rozkvětu.

Kalendárium:
18.4. Uvítání nového duchovního správce farnosti P. Pavola Poláčka
1.5. cyklovýlet Klokočka (13.30 mše)
9.-16.5. pouť Lurdy a La Salette
14.-16.5. na kanoích po Jizeře
28.5. Noc kostelů 18.00 – 24.00
29.5. Jablonné pouť
29.5. ekumenický majáles Nepřevázka
30.5. Štěpánka dětský den
30.5. Občasník
6.6. 9.00 Boží tělo
13.6. první sv. přijímání
26.6. 10.00 kněžské svěcení v LTM – P. Kamil novoknězem
27.6. 10.00 Hodkovice n. Moh. primice P. Kamil
29.6. 18.00 kostel NPM primice P. Kamil
30.6. start pěší pouti mládeže na Velehrad
3. – 18.7. skautský tábor
7.-14.8. farní tábor

Ke stažení: NocKosteluFR.pdf, 51 kB


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |