Hlavní menu:


Farní rada výroční - 27.5.

04.06.2009, autor: M. Mareš, kategorie: Farní rada
Tentokrát s účastí farní veřejnosti

Kalendář nejbližších akcí:
10.6. eucharistický den
14.6. Boží Tělo s účastí gen. vikáře
20.6. neformální setkání s německými farníky
21.6. 9.00 mše svatá s účastí farníků z partnerského Dieburgu
29.6. 18.00 Bezno – ukončení roku sv. Pavla
11.-25.7. dívčí skautský tábor Mcely
8.-15.8. farní tábor Jitrava
4.-6.9. farní pouť Křešov, Wroclaw, Čenstochová, Krakov předběžný termín
5.9. zahájení školního roku – mše sv. v přírodě
27.9. papež v Brně
28.9. papež ve Staré Boleslavi

Veřejná část farní rady byla zahájena po mši svaté. Přišlo 5 diskutujících. Farnosti byla prezentována činnost farní rady a hospodaření. P. Józef přiblížil loňské a letošní rekonstrukce a opravy. Vloni bylo opraveno průčelí fary, věž kostela v Horkách, část střechy ve Vinci. Letos jsme získali dotace z ministerstva kultury na opravu průčelí kostela v Horkách (1 mil. Kč) a na dokončení opravy šindelové střechy ve Vinci (500 tis. Kč). Oprava vnitřku kostela (včetně části klenby) v Krnsku je dokončena, v plánu jsou dvě vitráže za 50000 Kč.

Od svého zvolení se farní rada sešla sedmkrát. Přehled hlavních činností, které členové farní rady konali v rámci své působnosti:
Jiří Vosáhlo - organizace scholy, spolutvůrce liturgického programu, organizace koncertů a Křesťanské akademie, prezentace na webu, biblické hodiny
Václav Novák - webmaster, technická podpora - např. el. vrátný na faře, optimalizace telekomunikačních nákladů, prezentace na webu, oblast mládeže
Jiří Král – příprava podkladů pro farní kroniku
Ivana Kolínová - mateřské centrum, dětský den, charita, dívčí oddíl skautek, tříkrálová sbírka, ekumena
Josef Janeček – využití poslaneckých zkušeností při jednání s úřady
Vít Černý - farní ples, farní kalendář s dětskými kresbami, podpora dalších akcí
Zdeněk Šváb - dětská mše ve skalách, farní odpoledne ve Štěpánce, dětský den, technická podpora - např. zabezpečovací zařízení, pronájem věží kostelů
Petr Brzobohatý - farní poutě 2008 (Jablonné, Svatá Hora), 2009 Jablonné
Václav Němeček - rekonstrukce lustru a další technická podpora
Ivo Mladenov - dětský den, farní tábor, farní odpoledne ve Štěpánce, občasník
Milan Mareš - biblické hodiny, prezentace na webu, občasník, spolupráce s Dieburgem


Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |