Hlavní menu:


Izrael - farní pouť do Svaté země

03.11.2019, autor: M. Mareš, foto I. Mladenov, Š. Spišák, M. Mareš, kategorie: Fotogalerie
Izrael - farní pouť do Svaté země
8 dní po Ježíšových stopách (pěšky, lodí po Genezaretském jezeře a autobusem)

Duchovní doprovod zajišťoval mimo otce Štěpána ještě otec Petr Zadina, velice zasvěceným průvodcem po památkách byl otec Viliam Paulíček. Putování po stopách Ježíšových bylo opakováním úspěšné farní pouti před deseti lety (tehdy rovněž s CK Palomino a paní Hendrychovou). Jenom ten Zacheův fíkovník v Jerichu už je dnes za plotem na ruském pozemku, tedy turistům nepřístupný (proto link na 10 let staré foto).

1.den - přílet do Tel Avivu ve 3:50, celodenní prohlídka Betléma - Pole pastýřů - mše a kostel Andělů, Bazilika Narození, Mléčná jeskyně

2.den – Jeruzalém, návštěva Olivové hory - kostel v Betsaidě, vyhlídka na Jeruzalém, Dominus Flevit/Pán zaplakal L 19,41, Getsemanská zahrada, kostel Hrobu Panny Marie, Zeď Nářků, Hora Sion (hrob krále Davida, Večeřadlo, bazilika Zesnutí Panny Marie)

3.den - Cesarea – římský akvadukt, Haifa – Hora Karmel, Stella Maris - karmelitánský klášter, Kána Galilejská - obnovení manželských slibů, Nazaret – Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa

4.den – výstup na horu Tábor, Genezaretské jezero, ryba sv. Petra, Kafarnaum, Hora Blahoslavenství

5.den – Jordán v místě příchodu z egyptského vyhnanství a křtu Páně – obnova křestních slibů, Jericho (nejstarší město světa) - Zacheův fíkovník, mše, koupání v Mrtvém moři - vyhlídka na horu Nebó

6.den – mše, Ain Karem, prohlídka kostela Narození sv. Jana Křtitele, kostel Navštívení Panny Marie, Joppe/Jaffa – kostel sv. Petra, večeře a nocleh

7.den – Betanie – hrob Lazara, mše, Staré město Jeruzalém, kaple Bičování, Křížová cesta, Bazilika Božího hrobu

8.den - odlet z Tel Avivu v 5:35

Mapa je zde, fotogalerie (264 fotek) je zde, komentovaná menší galerie je na konci článku.

Chrám Božího hrobu
Boží hrob a Svatý kříž byly nalezeny sv. Helenou r. 325 – k uctění těchto památek byla ihned nad Božím hrobem postavena rotunda a nad místem nalezení Svatého kříže bazilika, Golgota tehdy ještě zůstala vně – mezi těmito budovami. Chrám do dnešní podoby dostavěli křižáci v r. 1141. Kaple nalezení Svatého kříže je nejvýchodněji a nejníže. Vchod do chrámu je z jihu, vpravo od vchodu je v patře kaple Ukřižování, kde je na vrcholu golgotské skály puklina, vedle ní lze uctít památku Sv. kříže. Puklina skály pokračuje do velké hloubky (v přízemí je rozestup skály kontinuálně snímán).
Vlevo od vchodu je rotunda, což je nejlépe zachovaná část Konstantinova chrámu. Uprostřed rotundy stojí malá svatyně, do které se vchází k uctění Božího hrobu. Na pravoslavné velikonoce tam již po staletí vchází pravoslavný patriarcha do temného prostoru a vychází se zapáleným ohněm, vznik ohně je opakovaným zázrakem.

Malý fotoprůvodce Svatou zemí je v následující Fotogalerii

Izrael

Izrael
02.11.2019 20:13:07

Biblický citát na dnešní den
Udělám z vás rybáře lidí. (Mt 4,19)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |