Hlavní menu:


JUBILEUM FATIMY Prožít a pochopit poselství Fatimy pro tyto dny

10.04.2017, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
Duchovní obnova s Mons. Pavlem Dokládalem

Mons. Mgr. Pavel Dokládal od r. 1990 vede Fatimský apoštolát v ČR. Od r. 1995 je duchovním správcem farnosti v Koclířově.
V kostele sv. Jana Nepomuckého nám v sobotu 8.4. přiblížil zjevení ve Fatimě v mnoha nejdůležitějších souvislostech (obě světové války, poválečná Evropa, atentát na papeže).
V Portugalsku, které bylo od r. 1910 republikou, byla silně proticírkevní atmosféra. Docházelo např. k cílenému ničení oltářů.
Ke zjevení v r. 1917, která měly tři fatimské děti Lucie, František a Hyacinta, došlo od 13.5. do 13.10. šestkrát, vždy 13. v měsíci. Při posledním šestém zjevení vidělo sluneční zázrak na 70 000 lidí.
Významným bylo např. dne 31.10.1942 papežovo volání o pomoc k P. Marii vatikánským rozhlasem, jako bohoslovec tam byl tehdy přítomen K. Otčenášek.
Základním svorníkem, na kterém byla založena poválečná evropská spolupráce, byla touha po míru. K. Adenauer, hluboce věřící architekt společné Evropy, řekl: „Nakonec jsou to etické základy, etické hodnoty, co je při zápolení světa to nejsilnější.“
Sedmdesát let míru v Evropě není samozřejmostí, važme si toho s vědomím, komu za to být vděčni a buďme tím kvasem, který Evropu vyvede ze současné krize. „Aby všichni jedno byli“, heslo zemřelého kardinála M. Vlka, je více než aktuální – hon za mamonem či „samostatností“ je cestou na scestí.

Výstižný popis hlavních událostí ve Fatimě lze shlédnout v krátkém videu. Pod videem naleznete popis zjevení a fatimských tajemství (výkladu třetího tajemství se ujal kardinál J. Ratzinger).
Fatimská poselství mají dalekosáhlý význam. Ke stému výročí zjevení se uskuteční Národní pouť českých a moravských diecézí ve dnech 11.-14.9.2017
Následně bude putovat socha Panny Marie Fatimské (výběr z nejbližších míst):
Praha – katedrála sv. Víta a kostel sv. Klementa 15. a 16.9.
Litoměřice – katedrála sv. Štěpána 22.9.
Svatá Hora a Stará Boleslav – 27. a 28.9.
Dne 7.10. bude v Koclířově zasvěcena ČR P. Marii Fatimské
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jako vždy pokračovala duchovní obnova na faře. Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací.


Biblický citát na dnešní den
Býváme bezradní, ale ne zoufalí. (2 Kor 4,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |