Hlavní menu:


Jednota křesťanů...

20.01.2012, autor: Martin Blecha, kategorie: Duchovní

Jednota křesťanů je v katolické Církvi

Když se v těchto dnech modlíme o jednotu křesťanů, dovolil jsem si k tomu znovu napsat několik vět. Ekumenismus jistě může dobře fungovat na rovině mezilidských vztahů a spolupráci na dobrých dílech (např. charita, mateřské centrum...). Podstatným rysem je však také úsilí, aby nekatoličtí křesťané přijali katolickou víru. To nelze dělat nátlakem ze strany katolíků. Na katolické straně musí být laskavá snaha o přiblížení pokladů víry, ryzí svědectví jednoty katolické Církve a modlitba. Úsilí nekatolických křesťanů o jednotu spočívá v hledání pravdy, v kladení otázek a nalézání odpovědí. Aby postupně, jak Bůh dá, nalézali poklad katolické víry a mohli být přijati do plného společenství s katolickou Církví. Jednota není nějaké vymyšlené vzduchoprázdno, kde každý křesťan věří něčemu jinému. Jednota je utvářena skrze Nejsvětější svátost, je jen v katolické Církvi a je Bohem chtěná.


Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |