Hlavní menu:


Jsem prostý poutník

28.02.2013, autor: M. Mareš, kategorie: Stalo se
Poslední projev papeže před odstoupením

Svatý otec odešel prostě a vznosně zároveň - jaký to rozdíl proti těm, kteří ze světského trůnu hlásají povýšenost a sobectví.
Přestávám být papež a začínám poslední etapu své pozemské pouti

Budoucímu papeži, který je mezi vámi, již nyní slibuji bezpodmínečnou poslušnost


Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |