Hlavní menu:


Klimatická změna - ANO či NE?

15.11.2023, autor: M. Mareš, kategorie: Křesťanská akademie

Profesor Jan Bednář začal přednášku fyzikálním výkladem skleníkového efektu. Stále vyšší koncentrace kysličníku uhličitého způsobuje uzavírání větrací záklopky skleníku a tím i oteplování. Zvýšení koncentrace za posledních dvě stě let je opravdu významné – je způsobeno stále intenzivnějším spalováním fosilních paliv. K oteplování přispívá i zvyšování emisí metanu - na jednotkové množství má řádově vyšší skleníkový účinek než kysličník uhličitý.

Významným důsledkem toho je zvyšování hladiny oceánů, nyní cca o 4 mm ročně. V případě pokračujícího oteplování hrozí odledňování Antarktidy. Ledovce mají vysokou odrazivost slunečního záření, jakmile odtají, zvýší se tepelná pohltivost zemského povrchu. Pohyby vod světových oceánů zásadně ovlivňují naše podnebí, které je zatím díky Golfskému proudu a převážně západním větrům velice příznivé. Oteplování přináší posilování poledníkové cirkulace, tedy prudké návaly nejen teplého vzduchu ze Sahary, ale také mrazivého z Arktidy. Proto očekávání, že na Krkonoších budeme pěstovat meruňky, je liché – naopak, prudké jarní vpády mrazivého severního vzduchu spálí i meruňky v Polabí.
Oteplování způsobuje vysychání centrální Afriky (Niger, Etiopie), jehož další pokračování v podobě katastrofálních neúrod může vyústit v exodus miliardy lidí z této oblasti – kam?
Řešení ale není jednoduché, protože rozvojové země namítají – vy jste na mohutném spalování fosilních paliv zakládali po 200 let mohutný ekonomický růst. A nám jej nyní chcete zakazovat? Pro bezemisní výrobu elektřiny nemáme v Česku bohužel dostatečnou kapacitu jaderných elektráren.

Jisté je, že další zvyšování osobní spotřeby bude přispívat k zásadní klimatické změně. Hmotné zdroje Země jsou konečné a drancování přírodního bohatství probíhá na úkor budoucích generací. Změna způsobu života, osobní skromnost – to je východiskem. Ale ve společnosti, která Boha a společné dobro zaměnila za konzum, těžko realizovatelné. Musíme za koupáním či jinými zážitky absolvovat desetitisíce kilometrů zaoceánskými lety? Nechováme se jako po nás potopa?


Biblický citát na dnešní den
Bože, vrať se! (Ž 80,15)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |