Hlavní menu:


Kněžské svěcení v Litoměřicích 27.6.

02.07.2015, autor: Jiří Vosáhlo, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Kněžské svěcení v Litoměřicích 27.6.
Habemus sacerdotem

Svěcení kněží 27. 6. 2015 v Litoměřicích

Tento dlouho očekávaný den konečně nastal. Do Litoměřic přijíždíme z Mladé Boleslavi v hojném počtu – celý autobus vedený našim otcem Pavlem a nejméně pět osobních aut s dalšími poutníky.
V 10 hod. zvoní zvony a přichází do katedrály průvod s mnoha kněžími a dvěma kandidáty – Lukášem Hrabánkem a našim Štěpánem Smolenem. Zcela plná katedrála zpívá Jezu Kriste, štědrý kněže. Po uvítání pokračuje bohoslužba slova, lid reaguje zpěvem Budete mými svědky až na konec země.
Po evangeliu nastává vlastní obřad svěcení: představení kandidátů, slib a Litanie ke svatým. Modlíme se mj. Svatý Lukáši… svatý Štěpáne, oroduj za nás ... Požehnej tyto vyvolené a posvěť je a dej jim milost k službě. Kandidáti leží na zemi, aby tak v hluboké pokoře očekávali udělení svátosti. Následuje konsekrační modlitba a vkládání rukou biskupa a pak ostatních kněží. Novokněží přijímají kněžský oblek, kalich a misku s hostiemi. Zpíváme Ty jsi kněz na věky podle Melchizedechova řádu.
Při následné liturgii oba novokněží koncelebrují a rozdávají svaté přijímání. Bohoslužba končí poděkováním a rozesláním. Otec biskup oslovuje poutníky z blízka i z dáli, a to v několika jazycích. P. Lukáš je ustanoven do Jablonce n. Nisou a náš P. Štěpán do našeho města. Tleskáme. V závěru zpíváme Tisíckráte pozdravujem tebe.
Bohaté občerstvení nás čeká v Diecézním domě. Jsou zde také milá setkání, především se známými kněžími. O. biskup se s námi zdraví a my osvěžujeme naše tělesné schránky.
A nezapomínejme: K životu v Božích stopách žehná a o modlitbu prosí Štěpán Smolen, kněz Kristův.

Fotogalerie je zde.


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |