Hlavní menu:


Konat to podstatné

24.03.2012, autor: M. Mareš, foto A. Spišák, kategorie: Fotogalerie
Ministrantská křížová cesta 16.3.

Nejen v postní době, ale stále jsme povoláni k tomu, konat to podstatné - vybízí nás k tomu Benedikt XVI.:

Jednotlivec i církev znovu a znovu potřebuje pročišťování ... co příliš zbytnělo se musí opět vést k prostotě a chudobě Pána. Je třeba zjistit, kde s sebou vlečeme něco zbytečného, nepotřebné – a na druhé straně získat zkušenost, jak by se nám mohlo více dařit konat to podstatné, abychom skutečně, žili a zvěstovali Boha v dnešní době. Období velkých ran mohou mít očistnou sílu a v konečném, důsledku mohou být pozitivním prvkem.

Text byl převzat z www.pastorace.cz

O úzké cestě Ať má syn můj potíže, Bože!

Fotogalerie snímků z ministranské křížové cesty v kostele NPM je zde.


Biblický citát na dnešní den
Ovocem Božího Ducha je láska, radost. (Ga 5,22)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |