Hlavní menu:


Má víru, ale přitom nemá skutky?

14.09.2009, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
Coming soon - již brzy přivítáme papeže

Z přípravé brožury:
Víra, naděje a láska jsou podstatnými znaky křesťana. Pokud se v jeho životě neuplatňují a nejsou zřejmé na jeho chování, je křesťanem jen podle jména, ale ne skutečně. Skutečně totiž znamená v skutku a tedy skrze skutky.
Věřící člověk ví, že život, který je láska, vyžaduje oběti, a je proto obětavý. Obává se sobectví a slouží proudu života, z něhož nechce být vyloučen.
Chceme-li obstát a dostát svým úkolům, musíme pečovat o víru, naději a lásku a musíme je v sobě stále probouzet. Víme, že jsou nám od Boha dány, a proto o ně také Boha prosme. Víme, že mnoho současných lidí po nich touží, jiní je hledají a určitě je všichni potřebují. Modleme se proto za sebe i za ně.

Přímo na tyto texty navazuje nedělní 2. čtení Jak 2, 14-18:
Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem – ať vám není zima a nemáte hlad“, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.

Sdělení je završeno Ježíšovými slovy (Mk 8, 34-35):
Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.

Prosme za požehnané plody papežovy návštěvy, za posílení místního společenství církve – naší farnosti.

Mnoho dalších zamyšlení i praktických informací k návštěvě naleznete na www.navstevapapeze.cz.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |