Hlavní menu:


Měl bych za svůj život postavit katedrálu

20.12.2014, autor: M. Kabrda, editor M. Mareš, kategorie: Duchovní
Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa (J 17, 18)

Každý z nás byl obdarován Pánem k jedinečnému dílu. Obdržené hřivny nemáme zakopat, ale trvale rozmonožovat. Jak daleko jsem se stavbou vlastního chrámu ducha?

Dnešní duchovní obnovu vedl P. Miloslav Kabrda, spirituál Arcibiskupského semináře v Praze. Zahájili jsme přednáškou v kostele sv. Jana Nepomuckého, na faře potom následovala druhá část a beseda.

Nepřizpůsobujte se světu!
Nemáme zálibu v drahých a zbytečných věcech? Situace je vážná – vnitřní i vnější. Neztrácíme zbytečně čas v laciných radovánkách – nevstoupili jsme na palubu Titanicu? Náš život nemá být životem buržuů, ale životem služby. Žijeme-li ve smrtelné pokojnosti s tímto světem, dává nám to zapomenout na pokoj s Bohem.
Pokání, následující po vykonaném a vyznaném hříchu, je účinnou milostí. Porušení ale zůstává, hříšný skutek nelze vrátit zpět, snaha o nápravu/náhradu je nezbytná. Církev má vyvažovat zlo v tomto světě.

Světské bohatství je prvním krůčkem, kterým nás láká satan do svých osidel. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý západní člověk vešel do Božího království. Nejdůležitějším pro poutníka je tiché vnitřní usebrání, velkolepost a přílišná poutní pompéznost tomuto nepřeje. Pohled na zlo zapaluje zlo ve vlastním srdci – tvrdě filtrujme to, co sledujeme a čteme. Správným postojem je zamyšlení nad tím, co udělám, abych toto zlo vyvážil.

Plnit Boží vůli, ať je jakákoliv (P. Ladislav Kubíček).
Buď věrný stavovské povinnosti – otec, manžel, starší syn
Varuj se dobrovolných chyb – např. vztekat se, být nervózní, brát Boží jméno nadarmo. Příklad pro náhradu zvyku jiným zvykem „Ježíši Marie smiluj se nad námi“
Denní řád – vytrvej v povinnostech, včetně chvíle ticha a modlitby
Užívejme daru Ducha svatého, tušení pro přímou reakci v rozhovoru i prvního dojmu k odhadu hodnotové orientace neznámé osoby.

Na závěr duchovní obnovy byl promítnut ruský film Ostrov.

Ke stažení: adventni-obnova-2014-1-1.pdf, 241 kB


Biblický citát na dnešní den
Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. (Ž 122,1)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |