Hlavní menu:


Modlitba za národ

06.10.2011, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
Modlitba za národ se zrcadlila též v promluvě arcibiskupa J. Graubnera

V KT39 byla otištěna krásná modlitba za národ:
Bože, Otče nás všech,
děkujeme Ti za Čechy, Moravu a Slezsko - naši krásnou a úrodnou vlast.
Děkujeme Ti, žes nám ji po staletí pomáhal
chránit proti nepřátelům vnějším i škůdcům vnitřním.
Prosíme Tě, dej nám dnes potřebné vůdčí osobnosti všude tam, kde chybí.
Dej všem dětem otce, matku a spořádaný domov a veď nás, abychom žili
ve vzájemném porozumění a každý na svém místě
po vzoru sv. knížete Václava zodpovědně konali svůj úkol.
Staň se tak skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Svatováclavsky zněla 28.9. ve Staré Boleslavi i promluva (KT41):
Olomoucký arcibiskup Jan Graubner ve své homilii varuje před sebezahleděností moderního člověka, která ho vzdaluje od Boha a ničí mezilidské vztahy: „Dnešní člověk, a křesťany nevyjímám, je často tak zaujatý sebou, že myslí jen na svá práva a na své uplatnění,“ říká olomoucké arcibiskup a jako protipól k tomuto egocentrismu vyzdvihuje knížete Václava. „Svatý Václav je povzbuzením pro všechny, kteří nežijí pro sebe, ale pro druhé, kteří sice nejsou v současnosti docenění, ba jsou i znevýhodnění či zneuznaní, ale kterým bude po staletích národ děkovat. Díky nim přežije své krize, díky nim a jejich ochotě nežít pro sebe.“

Národ nemůže mít budoucnost bez obětavé práce otců a matek.

Celý text promluvy naleznete na http://tisk.cirkev.cz/res/data/134/015233.pdf?seek=1


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |