Hlavní menu:


Na 5 minut denně vejít do chrámu Ducha Svatého

28.05.2017, autor: M. Mareš, kategorie: Duchovní
Désiré-Joseph Mercier

Dnes v promluvě otce Štěpána zaznělo svatodušní poselství belgického kardinála Merciera:

Ukáži vám tajemství svatosti a štěstí: každý den na pět minut ztište své myšlenky a představy, zavřete oči před všemi smyslovými věcmi a sluch před všemi hluky světa, abyste mohli vejít do svatostánku své pokřtěné duše, tohoto chrámu Ducha Svatého, a tam říci: Duchu Svatý, duše mé duše, klaním se Ti; osvěcuj mne, veď mne, posiluj mne a utěšuj mne. Říkej mi, co mám udělat a přikazuj mi, abych to dělal. Slibuji, že se Ti podřídím ve všem, oč mne požádáš, a že přijmu vše, co se z Tvého dovolení bude dít. Jen mi ukazuj, co je Tvá vůle. Budete-li to dělat, prožijete svůj život v radosti a v pokoji, i v trápeních budete mít hojnost útěchy, neboť milost vám bude dávána úměrně ke zkouškám, stejně jako síla je snášet, a plni zásluh budete dovedeni až k branám ráje. Tato podřízenost Duchu Svatému je tajemství svatosti.


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |