Hlavní menu:


Naše role v sociálně tržní Evropě

04.02.2012, autor: M. Mareš, kategorie: Ze světa
Několik názorů na naši roli v Evropě

Jak jsme se hospodářsky rozhodli v roce 1947?
V roce 1947 se tehdejší československá vláda k Marshallovu plánu stavěla nejprve pozitivně – rychlá obnova hospodářství byla nutná. Potom jsme si ale nechali v Moskvě poradit – Stalin a Molotov to Gottwaldovi vysvětlili. Zejména to nebezpečí silného vlivu (západního) Německa – ne, k tomu nesmí dojít. Soudruzi se moudře dohodli, že Marshallův plán odmítneme – bude pro nás mnohem výhodnější uzavřít se Sovětským svazem pětiletou obchodní smlouvu. Evropský hospodářský vlak nám tehdy na desítky let ujel…
Můžeme si myslet, že jsme evropskou supervelmocí. Můžeme si myslet, že Evropě budeme diktovat, jak má hospodařit či jak se má chovat. Nejsem si jist, zda nás Evropská unie pochopí. Pokud ne, potom nepochybuji o tom, že Rusko náš hospodářský diktát ochotně přijme – RVHP č. 2 nás určitě hospodářsky pozdvihne.

Evropští biskupové se již k budoucnosti Evropy vyjádřili – viz článek tohoto webu ze 14.1.2012

V příloze znění Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (Fiscal Compact), kterou ČR zatím nepodpořila.

Spektrum názorů na smlouvu Fiscal Compact:
Stanovisko P. Nečase

Názor P. Pitharta

Názor L. Roučka

Silné a jasné české „možná“ – názor M. Ženíška

Posouzení toho, který názor je v souladu s prohlášením evropských biskupů, je na každém z nás.

Dne 6.2. se k evropské problematice vyjádřil biskup V. Malý.
V soupeření mezi "eurooptimisty" a "euroskeptiky" zaniká debata o dalším směřování společného soužití v Evropě.
Jaksi samozřejmou hybnou myšlenkou Schumana a Moneta ovšem byl křesťanský důraz na respekt k lidské důstojnosti člověka jako obrazu Božího a odtud vycházející křesťanské pojetí svobody spjaté s osobní odpovědností, schopností odpouštět, solidárností a odvahou přenechávat rozhodnutí na úroveň těch, jichž se týká (subsidiarita).

Celý text viz Prohlášení předsedy rady Iustitia et Pax

Ke stažení: Fiscal Compact, 86 kB


Biblický citát na dnešní den
Vůbec nepřísahejte! (Mt 5,34)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |