Hlavní menu:


Nehledejme nadvládu, ale službu

27.09.2013, autor: M. Mareš, kategorie: Osobní názor
Zvažujme ve světle papežových slov, komu dáme svůj hlas

Svatý otec v dopise, otištěném v italském listě la Rebubblica, vyzdvihuje originalitu křesťanského ztělesnění Boha v jeho Synu (kráceno):
Originalita naší víry v Ježíše spočívá v tom, že skrze ni máme podíl na Ježíšově vztahu k Bohu jako k Otci, tedy na Jeho vztahu ke všem lidem, i k Jeho nepřátelům, ve znamení lásky. To, jak nám křesťanská víra představuje Ježíšovo synovství, nestaví zeď mezi Něho a ostatní, ale v Něm jsme všichni povoláni býti bratry sobě navzájem jako synové jednoho Otce. Ježíšova jedinečnost přináší komunikaci, nikoliv vylučování.
Z této originality vyplývá také rozdíl mezi náboženskou a politickou oblastí, odvozený z jasné Ježíšovy věty: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je boží, Bohu.“ Z tohoto výroku vychází pracné budování západní společnosti. Církev je totiž povolána rozsévat kvas a sůl evangelia, to znamená Boží lásku a milosrdenství, zasahující každého člověka. Církev má ukazovat nadpozemský definitivní cíl našeho osudu, zatímco obtížnou rolí občanské a politické společnosti je neustále formulovat a realizovat život ve spravedlnosti , solidaritě, právu a pokoji. Ten, kdo žije ve víře, neprchá ze světa a nehledá jakoukoliv nadvládu, ale jde mu o službu celému lidstvu a všem lidem. Žije v trvalé naději, která je zdrojem vše překonávajícího pohybu a vždy zohledňuje konání dobra.

I ve třetím tisíciletí by si naši politici měli uvědomovat, že je pouze jeden nositel absolutní Pravdy a oni se k němu pouze mohou blížit, budou-li vzhlížet ke společnému dobru a nikoliv prosazovat své ego. Příkladem může být předsedkyně CDU paní Merkelová (převzato z Christnetu): Při významných výzvách své práce zkoumá v modlitbě, zda její rozhodnutí byla správná. Víra v Boha ji chrání před fantaziemi o všemocnosti, zneužitím moci, utopiemi a sebepřeceňováním. „Před Bohem nejsem spolkovou kancléřkou, ale Angela Merkelová,“ řekla mladým evangelíkům. Věřící člověk podle ní ví, že nedělá všechno dobře a že chyby mohou být odpuštěny. O Bibli kancléřka pověděla, že to není slovník pro řešení politických problémů, ale je to hodnotový kompas, který je pro její stranu závazný. K tomu patří i ochrana lidského života od jeho počátku až do konce.

CDU je významnou součástí Evropské lidové strany, jejímiž členy je rovněž TOP09 a KDU-ČSL.
Před pěti lety jsem navštívil v Německu naše partnerské město Dieburg. Tehdy v něm ještě působil kapucín – bratr Pavel. Jeho letošní výzvy k účasti ve volbách si všimnul i Proglas – cituji:
"Jsem šťastný, že Bůh umožnil takovou různorodost, demokracie je opravdové požehnání. Každý se může podílet, což pro mě znamená, že by nikdo neměl zůstávat stranou. Každý nemusí hned jít do politiky, ale vytvořit si vlastní politický názor a pak jít volit, to je snad to nejmenší. Samozřejmě je spousta otázek a také si je kladu, ale kdo si chce stěžovat, ten musí být při tom. To znamená jít volit“

Naše vnitropolitická situace je logickým důsledkem bolševické diktatury, která přes čtyřicet let útočila na církev jako na hlavního nepřítele. Populisté nyní opět sázejí na nejnižší pudy a podpásově útočí na církev – církev je opět největším nepřítelem diktátorským choutkám. Není tedy vůbec jedno, koho si do parlamentu zvolíme. Není to tak, že není koho volit. Příkladem, že lze volit i ty, pro které je Bůh tou hlavní směrovkou, jsou dva naši farníci na kandidátkách našeho kraje, které dobře znáte i z toho, co již pro naši farnost vykonali:

MUDr. Pavel Nechanický a MUDR. Josef Janeček

Kdyby se lidé ve všech okresech dobře rozhlédli kolem sebe a volili ne ty, kteří slibují nesplnitelné, nemusel by nový parlament znamenat rychlík k rebolševizaci, jak ukazují předvolební průzkumy.

Použité zdroje:

Článek v la Reppublica (německý překlad)
Papež František píše o dialogu s nevěřícími

Německá kancléřka Merkelová se nebojí mluvit o Bohu

Volební spot německých katolíků Jak to vidíš s volbami?


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |