Hlavní menu:


Nominační období pro volby do farní rady odstartovalo

04.02.2008, autor: M. Mareš, kategorie: Farní rada

První nominační lítky již byly podány. Neváhejte s nominacemi - uzávěrka je již v neděli 10.2. Zároveň Vámi nominované kandidáty motivujte, aby neváhali s podáním Souhlasu s kandidaturou (uzávěrka 11.2.) Následně volební komise kandidátů vypracuje návrh kandidátní listiny. Dne 2.3. budete mít šanci svojí volbou ovlivnit složení farní rady na další čtyři roky. Ve volbách budete moci vybrat Vámi preferované kandidáty. Kandidáti s nejvyšším počtem hlasů se stanou, pokud přijmou mandát, volenými členy farní rady. Dalšími členy farní rady se stanou otcem Józefem jmenovaní farníci.

Detailní průběh voleb:
2.-10.2. volební komise a oba naši duchovní přijímají písemné nominační návrhy. Navrhovatelem může být každý farník starší 16-ti let, kandidátem každý farník starší 18-ti let. Nominační lístek musí uvádět jméno a příjmení jak navrhovatele, tak i kandidáta a musí být podepsán.

2.-11.2. období pro podání kandidatury – předání vyplněného formuláře Souhlasu s kandidaturou do rukou duchovního

17.2. představení kandidátů v kostele a v Občasníku

2.3. volební neděle (volit lze před a po každé z nedělních mší + rovněž 1.3. před a po večerní). Voleb se může zúčastnit každý farník starší 16-ti let. Během mše bude volební urna v sakristii.

Volební komise byla jmenována ve složení:
Paní Zdeňka Nováková, pan Pavel Vosáhlo, Ing. Václav Němec


Biblický citát na dnešní den
Náš Bůh nám dopřál, že se naše oči rozjasnily. (Ezd 9,8)
Římskokatolická farnost - arciděkanství Mladá Boleslav | Tel.: 326 324 115 | E-mail: rkfarnost_mb@centrum.cz
© Design, redakční systém Navi4D: WebDesignum.cz 2007 |